Logo ZŠ Josefa Ressla

Úřední deska

Ředitelka ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 vyhlašuje volby zákonných zástupců žáků do školské rady na 4. 6. 2024 od 15.30.00h do 19.30h. Volba probíhá formou tajného hlasování. Volič (zákonný zástupce žáka) označí na volebním lístku křížkem 2 kandidáty, pro kterého hlasuje. Na volná místa je možné doplnit vlastní návrh. Na platném volebním lístku mohou být označeni nejvíce 2 zvolení kandidáty. Volební lístek můžete vložit v uvedený den do urny ve vestibulu školy. Za člena školské rady je zvolen kandidát, který získal nejvyšší počet hlasů. V případě rovnosti počtu hlasů rozhoduje los. Podrobné informace o školské radě a volbách do školské rady najdete na www.zsjres.cz; PaedDr. Světlana Divecká ředitelka školy Continue Reading Volby do školské rady
Více ...
Vážení rodiče, srdečně vás zveme na třídní schůzky, které se budou konat v úterý 16.4.2024 od 16.30h do 18.30h. Schůzka zástupců jednotlivých tříd proběhne také 16.4.2024 od 16.00h v knihovně školy. S pozdravem Světlana Divecká Continue Reading Třídní schůzky – 16.4. 2024
Více ...
Dne 3.4.2024 se uskuteční v budově naší školy Den otevřených dveří. Srdečně zváni jsou budoucí prvňáčkové se svými rodiči i zájemci o třídy s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů. Od 8.45h do 11.40h můžete nahlédnou do výuky ve všech ročnících. Od 9.45 je v jídelně připravena krátká informativní schůzka. V průběhu celého dopoledne můžete konzultovat jakékoliv problémy s vedením školy nebo se školní psycholožkou. Těšíme se na setkání s vámi. Continue Reading Den otevřených dveří
Více ...
Přijímací zkouška z matematiky do třídy s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů bude od letošního roku sestavena z výběru 10 úloh z předchozích ročníků testů připravovaných společností CERMAT. Podívat se na zadání úloh, vzorová řešení a výsledky můžete pomocí odkazu: https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani/testova-zadani-v-pdf/osmilete-obory-matematika Za sekci matematiky Jana Plíšková Continue Reading INFORMACE PRO RODIČE O PŘIJÍMACÍ ZKOUŠCE Z MATEMATIKY DO RvMP
Více ...
TŘÍDNÍ SCHŮZKY Třídní schůzky se uskuteční v úterý 7.11.2023 od 16.30h do 18.30h. Program: - informace o průběhu školního roku 2023-2024 - příspěvky na „spolek rodičů“ ve výši 150,-Kč - důležité termíny a akce. Schůzka zástupců tříd Schůzka zástupců tříd se uskuteční v úterý 7.11.2023 od 16.00h v knihovně školy. Program: - důležité termíny, akce, průběh školního roku - vyúčtování příspěvků a plán hospodaření. Continue Reading TŘÍDNÍ SCHŮZKY
Více ...
Vážení rodiče, se souhlasem zřizovatele a v souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a § 2 odst. 5 vyhlášky č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku vyhlašuji den 29.9.2023 ředitelské volno. Důvodem vyhlášení jsou organizační a provozní důvody. Přeji Vám hezký den a děkuji za spolupráci. Světlana Divecká Continue Reading Ředitelské volno – 29.9. 2023
Více ...
Nadcházející akce
 1. Výběrové řízení do matematických tříd 2024/2025

  23. května v čase 14:00 - 16:00
 2. Den dětí

  3. června
 3. Volby do školské rady

  4. června v čase 15:30 - 19:30
 4. Třídní schůzky

  4. června v čase 16:30 - 18:30
 5. Schůzka rodičů budoucích prvňáčků

  11. června v čase 17:00 - 18:00
 6. Veselé odpoledne

  12. června
 7. Slavnostní rozloučení s 9. ročníky

  19. června