Logo ZŠ Josefa Ressla

Úřední deska

Výsledky výběrového řízení 2023/2024
Více ...
Podrobnosti najdete v záložce O nás
Více ...
Vážení rodiče, v pondělí 27. 3. 2023 proběhl na naší škole již poněkolikáté jarní sběrový den. Bohužel nám počasí vůbec nepřálo. Od rána jsme zažili prudký déšť, kroupy, velké sněhové vločky a teprve v poledne vykouklo sluníčko. I tak jsme nasbírali dva plné kontejnery sběru. Musíme však zdůraznit, že díky špatnému počasí nebylo možno regulérně zvážit všechny balíčky papíru (jména i váha byly mnohdy smazané deštěm). Proto si myslíme, že nemůžeme všechny žáky objektivně zhodnotit. Děkujeme všem za pochopení. Výtěžek ze sběrového dne bude využit pro vylepšení školního prostředí. Poděkování patří žákům třídy 9.C, Janu Tocháčkovi a Arnoštu Nimrichtrovi z 9.A a panu školníkovi, kteří se na sběru podíleli. Děkujeme Vedení školy
Více ...
Dotazník pro rodiče Vážení rodiče, v rámci spolupráce se statutárním městem Pardubice si vás dovoluji požádat o vyplnění dotazníku. Dotazník byl sestaven pro účely hodnocení plnění cílů Strategie školství Pardubic 2030 a změny Vašeho pohledu po 3 letech.
Více ...
Možnost nahlédnout do výuky na první i druhým stupni 9:45 hod. - Informační schůzka v jídelně Těšíme se na budoucí žáky
Více ...
INFORMAČNÍ SCHŮZKY Vážení rodiče, dne 10.1.2023 od 16.30 do 18.30 proběhnou informační schůzky. Informačních schůzek se můžete zúčastnit i se svým dítětem. S pozdravem Světlana Divecká
Více ...
Informace k přijímacímu řízení
Více ...
Vážení rodiče, na naší škole fungují 2 čipy různých barev.
Více ...
Výsledky mimořádného zápisu konaného dne 15.6.2022
Více ...
Nadcházející akce
  1. Třídní schůzky

    6. června v čase 16:30 - 18:30
  2. Exkurze Osvětim

    22. června
  3. Příměstský tábor – kapacita naplněna

    14. srpna - 18. srpna