Logo ZŠ Josefa Ressla

Úřední deska

Vážení rodiče, se souhlasem zřizovatele a v souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a § 2 odst. 5 vyhlášky č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku vyhlašuji den 29.9.2023 ředitelské volno. Důvodem vyhlášení jsou organizační a provozní důvody. Přeji Vám hezký den a děkuji za spolupráci. Světlana Divecká Continue Reading Ředitelské volno – 29.9. 2023
Více ...
Informace k prvnímu týdnu školního roku 2023/2024 Continue Reading Informace k prvnímu týdnu školního roku 2023/2024
Více ...
Podrobnosti najdete v záložce O nás Continue Reading Zápisy do prvních tříd 2023/2024
Více ...
Dotazník pro rodiče Vážení rodiče, v rámci spolupráce se statutárním městem Pardubice si vás dovoluji požádat o vyplnění dotazníku. Dotazník byl sestaven pro účely hodnocení plnění cílů Strategie školství Pardubic 2030 a změny Vašeho pohledu po 3 letech. Continue Reading Strategie školství Pardubic 2030 – dotazník
Více ...
Možnost nahlédnout do výuky na první i druhým stupni 9:45 hod. - Informační schůzka v jídelně Těšíme se na budoucí žáky Continue Reading Den otevřených dveří – 22.3. 2023
Více ...