Logo ZŠ Josefa Ressla

Celoroční školní matematická soutěž

Online

Tradičně probíhá školní matematická soutěž pro žáky z matematických tříd. Stejně tak tomu je i letos s novinkou – účastnit se může kdokoliv z daného ročníku.
Každý měsíc žáci řeší netradiční a obtížnější úlohy a tím si otestují svoje logické myšlení.

Nabízíme online verzi, aby si žáci mohli úlohy vyzkoušet doma – a třeba zapřemýšlet i v rodinném kruhu.

Účastnit se mohou jen žáci naší školy a přihlašují se školním účtem.

Výsledky naleznete vždy začátkem měsíce na webu školy a to i se zadáním na další měsíc. Na konci roku proběhne vyhodnocení nejlepších žáků naší školy v dané kategorii.

Přejeme příjemnou zábavu.

Pravidla soutěže

  • Na každý měsíc naleznete zadání na webu školy.
  • Pro každý ročník je jiné zadání.
  • Žáci se mohou účastnit své kategorie a vyšší (nikoliv naopak), tzn. odpovídající a vyšší ročník.
  • Žák má jeden pokus na zvládnutí – odesílejte po vyplnění všech otázek.
  • Pokud nevíte odpověď, tak odhadněte 🙂 – odpovědi jsou povinné.
  • Výsledky pod zvolenou přezdívkou (nick, každý žák si zvolí sám – nesmí se měnit) naleznete na webu školy.
  • Výsledky se zasílají vyučujícím matematiky.
  • Vyhodnocení proběhne na konci školního roku.

Zadání pro měsíc DUBEN (Poslední kolo)

Kategorie
6. ročník
Kategorie
7. ročník
Kategorie
8. ročník
Kategorie
9. ročník

Výsledky za měsíc září + říjen + listopad + prosinec + leden + únor + březen
Zbývá poslední kolo.

Výsledky a pořadí
6. ročník
Výsledky a pořadí
7. ročník
Výsledky a pořadí
8. ročník
Výsledky a pořadí
9. ročník