Logo ZŠ Josefa Ressla

Pěvecký sbor

Pěvecký sbor při ZŠ Josefa Ressla

Pěvecký sbor na naší škole má již dlouholetou tradici a je nedílnou součástí života na škole.

Emoji - Gabriela Hanušová
Gabriela Hanušová
VEDOUCÍ VYCHOVATELKA ŠKOLNÍ DRUŽINY

Poradenská činnost

Emoji - Monika Svatošová
Mgr. Monika Svatošová
UČITEL

Třídní učitelka 9.A

Vánoční charitativní koncert ZŠ Josefa Ressla

17.12.2019