Logo ZŠ Josefa Ressla

Historie školy

První třída 1955
první třída

Škola byla otevřena ve školním roce 1955/56 s 808 žáky ve 20 třídách. Původní architektonický záměr – 18 tříd – se brzy ukázal jako nedostačující, neboť již v červnu 1956 měla škola 888 žáků a ve 4. třídách muselo být vyučování ve 2 směnách.

Ve 2. polovině 50. let se učilo na směny (nejvyšší počet žáků byl ve školním roce 1958/59 – 1229), až do roku 1967 se počet žáků pohyboval kolem 900, ve školním roce 1961/62 dokonce hrozilo trojsměnné vyučování, a proto byli někteří žáci po dohodě s rodiči přemístěni do okolních škol.

První matematická třída 1981
první matematická
po 30 letech matematická

Historie v datech

1961
Postavení zahradního domku
1981 – 1982
Zavedení matematických tříd (od 5. tříd)
1987
Vznik 1. učebny elektroniky v pardubickém okrese
1990
Přejmenování ulice a školy z Hakenovy na Resslovu
1999 – 2015
Spolupráce s HC Pardubice (hokejové třídy 5.- 9. ročník)
2004
Rekonstrukce školní jídelny a bytu školníka
2007
Dokončení přebudování školní zahrady na sportovní areál
2009 – 2010
Zateplení budovy školy, výměna oken
2012 – 2013
Opětovná rekonstrukce počítačové učebny
2014 –   2015
Celková rekonstrukce elektřiny
Škola před zateplením
před zateplením
Škola po zateplení
po zateplení
Almanach
60 let školy
Kronika školy