Logo ZŠ Josefa Ressla

Školská rada

V souladu s ustanovením § 167 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) se při všech uvedených školách zřizuje Školská rada.

Složení školské rady k 14.6. 2021

Zástupci zřizovatele

 • p. Natálie Morávková
 • p. Jiří Rejda

Zástupci rodičů

 • p. Alexandra Beskybová
 • p. Andrea Koblížková

Zástupci pedagogů

 • p. Jana Dočekalová
 • p. Zdeňka Klímová

Činnost školské rady dle § 168 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon)

 • vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování
 • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
 • schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny
 • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
 • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
 • projednává návrh rozpočtu školy na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření
 • projednává inspekční zprávy České školní inspekce
 • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy

Další informace

Archiv zápisů – Školská rada
Zřizovací listina
Volební řád
Výsledky voleb
Výroční zprávy