Logo ZŠ Josefa Ressla

Google WorkSpace

Z důvodu zvýšení bezpečnosti a ochrany osobních údajů a informací našich žáků implementujeme efektivnější řešení “Google WorkSpace” pro spolupráci na naší škole a taky jsme si vědomí nařízení EU GDPR o zpřísněné ochraně osobních údajů, které je v platnosti od května 2019.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

 • služba Google WorkSpace je navržena tak, aby vzdělávacím institucím poskytovala bezpečnou a spolehlivou platformu pro jejich data, a proto školám nabízí lepší zabezpečení a větší spolehlivost, než bychom byli schopni svými prostředky zajistit,
 • služba je nabízená školám zdarma a je také zcela bez reklam, což znamená, že školní obsah není zpracováván reklamními systémy Googlu,
 • služba se řídí podrobnými zásadami ochrany osobních údajů, které zajišťují, že nedojde k nepatřičnému sdílení nebo použití osobních údajů umístěných do systémů společnosti Google,
 • smluvní podmínky zajišťují, že výhradním vlastníkem dat je naše škola (žáci, učitelé a zaměstnanci),
 • služba přináší nejnovější technologie a některé doporučované postupy pro zabezpečení síťových aplikací a ochranu osobních údajů uživatelů,
 • samotné služby Google WorkSpace obsahují další funkce zabezpečení a ochrany osobních údajů, například výjimečné antispamové a antivirové filtry v Gmailu; výchozí přístup k Google WorkSpace pomocí protokolu HTTPS (šifrovaný), blokování přenosu souborů EXE a další funkce.

Zásady ochrany osobních údajů společnosti Google

 • obsah je náš: obsah Google WorkSpace patří naší škole nebo jednotlivcům v ní. Nikoli společnosti Google.
 • náš obsah nesledují: zaměstnanci Googlu získají přístup k obsahu, který ukládáme v Google WorkSpace, pouze pokud jim k tomu administrátor z naší domény udělí explicitní oprávnění za účelem odstranění problému.
 • náš obsah nesdílí: Google nesdílí žádné osobní údaje s inzerenty nebo jinými třetími stranami bez našeho souhlasu.
 • obsah někdy kontrolují: z důvodů jako jsou například filtrování spamu, ochrana před viry nebo detekce malwaru. Systémy Google obsah procházejí také proto, aby umožnily činnost některých jedinečných funkcí, například výkonného vyhledávání v Gmailu nebo Dokumentech Google. Tento proces je zcela automatický a neúčastní se jej žádní lidé.

Jak se chránit – rizika internetu obecně

 • používat aktuální antivir, antispyware, firewall,
 • pravidelně aktualizovat používaný operační systém a užívané programy,
 • používat silné heslo, nezapisovat, neukládat a nesdělovat ho,
 • nepoužívat stejné heslo pro více služeb,
 • neotvírat neznámé či podezřelé soubory, programy nebo přílohy poštovních zpráv,
 • k citlivým službám se připojovat pouze z vlastního počítače a nikdy přes neznámou wifi nebo z internetové kavárny,
 • řádně se odhlašovat ze služeb,
 • pravidelně zálohovat důležitá data,
 • uvažovat, které informace o sobě internetu poskytujete,
 • myslete na digitální stopu, kterou za sebou zanecháváte: pamatujte na to, že všechno, co o sobě na internetu jednou zveřejníte, může být použito jiným uživatelem úplně v jiném významu, s jiným úmyslem a v jiném kontextu, a to i tehdy, když už jste to dávno smazali.