Logo ZŠ Josefa Ressla

Školní jídelna

Provoz školní jídelny se řídí vyhláškami o školním stravování, hygienickými předpisy a vyhláškou o závodním stravování. Jídelníček je sestavován na základě zásad školního stravování a dodržování spotřebního koše vybraných potravin. Základní předpisy naleznete v přílohách. Strávník má nárok na oběd, jen pokud má předem zaplaceno.

Školní jídelna zajišťuje stravování formou obědů pro

 • Žáky základní školy
 • Vlastní zaměstnance
 • Jiné osoby v rámci doplňkové činnosti
Vaří pro vás zkušený tým
Jméno Příjmení
Jaroslava Dymáková
Petra Pilská
Olena Kovačová
Martina Navrátilová
Jídelní lístek
Odkaz na stránky pro stravovaní

Provoz školní Jídelny

Pondělí až pátek

11:25  – 14:00  hod.   

 • stravování žáků – strávníků a zaměstnanců

11:00  – 11:30  hod.

 • stravování cizích strávníků – výdej do jídlonosičů (pouze první den nemoci) – mimo jídelnu, u vchodu do kanceláře vedoucí ŠJ v čase od 11:00 do 11:10 hod.

Do jídelny není dovolen vstup cizím osobám.

Úplata za školní stravování

 • Stravné se platí bezhotovostně na účet školní jídelny 1698260 /0300 u ČSOB.
 • Variabilní symbol – Údaj musí být shodný na přihlášce ke stravování i platbě, aby se platba správně přiřadila k účtu strávníka.
 • Stravné se hradí měsíc dopředu, vždy do 20. v měsíci na měsíc další.
 • Jídelna nepřijímá hotovost za stravné.
 • Vyúčtování stravného bude prováděno 1x ročně k 30. 6 na účet, který je uveden na přihlášce.
 • Je nutno písemně nahlásit jakoukoliv změnu týkající se účtu strávníka, nebo strávníka samotného.
 • Nezaplacené obědy jsou blokovány.
 • V případě , že zůstatek na účtu bude k 30.6. nižší než 50 Kč bude částka převedena na následující školní rok. U žáků, kteří ukončí docházku na ZŠ Pardubice, Josefa Ressla, bude provedeno celkové vyúčtování.

Stravovací karty – Pardubická karta (nová i stará)

 • Výdej obědů je pouze na Pardubickou kartu.
 • Pardubickou kartu lze objednat ve škole nebo přímo na Dopravním podniku města Pardubice.
 • Jídelní lístek je vyvěšen u vchodu do školní jídelny.
 • Jeho sestavování se řídí zásadami zdravé výživy a spotřebním košem vybraných potravin dle vyhl. č. 107/2005 Sb.

Přihláška ke stravování

Přihlášku ke stravování naleznete níže nebo si ji můžete vyzvednout v kanceláři ŠJ.

 • Přihlašují se jen noví strávníci.
 • Přihlášení platí pro celou dobu školní docházky.
 • Případné změny – ukončení stravování, odchod ze školy, změna ve stravovacích dnech apod. je strávník povinen včas nahlásit vedoucí jídelny.
Přihláška ke stravování

Výše stravného

Věk                     Cena za oběd               Měsíční záloha (20 pracovních dnů)

7-10                              30,- Kč                                          600,- Kč

11-14                            34,- Kč                                          680,- Kč

15 a více                       38,- Kč                                          760,- Kč

 • Podle vyhlášky 107/2005 Sb. jsou strávníci zařazování do věkových skupin na dobu celého školního roku, ve kterém tohoto věku dosáhnou.

Odhlašování obědů

 • Na ten samý den – telefonicky od 7:00-7:30 hod.
  na tel. +420 466 303 080  nebo +420 734 643 544
 • Na další dny – tefefonicky -během dne do 14:00 hod.
  na tel. +420 466 303 080 nebo +420 734 643 544
 • Na www.strava.cz – přihlašovací údaje do systému pro žáky na vyžádání u vedoucí ŠJ.
 • Odhlašování obědů končí 2 dny před ukončením školního roku.
 • „Pro TRVALÉ odhlášení obědů použijte, prosím, formulář „Trvalá odhláška ze stravování

Nemoc strávníka

 • Při nemoci strávníka je obědy NUTNO odhlásit, protože v době nemoci není nárok na oběd (vyhl. 107/2005 Sb.) s výjimkou prvního dne nemoci.
 • Neodhlášené obědy a neodebrané obědy propadají.
Údaje o zařízení
Školské zařízení

Školní jídelna při Základní škole Pardubice, Josefa Ressla 2258

Adresa

Josefa Ressla 2258, Pardubice 530 02

IČO: 46496921

Vedoucí školní jídelny

Eva Hyxová

Kontakty

+420 466 303 080

+420 734 643 544

E-mail: jidelna@zsjres.cz

Web: www.zsjres.cz

Kapacita školní jídelny

500 obědů

  Emoji - Eva Sedláčková
  Eva Hyxová
  VEDOUCÍ ŠKOLNÍ JÍDELNY

  Vedoucí pracovník

  Informace k vytištění
  Pro zákonné zástupce
  Vnitřní řád
  Školní jídelna
  Žádost o změnu
  Čísla účtu
  Trvalá odhláška ze stravování
  Přihláška ke stravování