Logo ZŠ Josefa Ressla

Školní jídelna

Provoz školní jídelny se řídí vyhláškami o školním stravování, hygienickými předpisy a vyhláškou o závodním stravování. Jídelníček je sestavován na základě zásad školního stravování a dodržování spotřebního koše vybraných potravin. Základní předpisy naleznete v přílohách. Strávník má nárok na oběd, jen pokud má předem zaplaceno.

Školní jídelna zajišťuje stravování formou obědů pro

 • Žáky základní školy
 • Vlastní zaměstnance
 • Jiné osoby v rámci doplňkové činnosti
Vaří pro vás zkušený tým
DavidFormáček
JaroslavaDymáková
IlonaČepková
OlenaKovačová
PetraJankovičová
Jídelní lístek
Odkaz na stránky pro stravovaní

Provoz školní Jídelny

Pondělí až pátek

11:25  – 14:00  hod.   

 • stravování žáků – strávníků a zaměstnanců

11:00  – 11:30  hod.

 • stravování cizích strávníků – výdej do jídlonosičů (pouze první den nemoci) – mimo jídelnu, u vchodu do kanceláře vedoucí ŠJ.

Do jídelny není dovolen vstup cizím osobám.

Úplata za školní stravování

 • Stravné se platí bezhotovostně na účet školní jídelny 1698260 /0300 u ČSOB.
 • Variabilní symbol – nejlépe rodné číslo strávníka. Údaj musí být shodný na přihlášce ke stravování i platbě, aby se platba správně přiřadila k účtu strávníka.
 • Stravné se hradí měsíc dopředu, vždy do 20. v měsíci na měsíc další.
 • Jídelna nepřijímá hotovost za stravné.
 • Vyúčtování stravného bude prováděno 1x ročně k 30. 6 na účet, který je uveden na přihlášce.
 • Je nutno písemně nahlásit jakoukoliv změnu týkající se účtu strávníka, nebo strávníka samotného.
 • Nezaplacené obědy jsou blokovány.
 • V případě , že zůstatek na účtu bude k 30.6. nižší než 50 Kč bude částka převedena na následující školní rok. U žáků, kteří ukončí docházku na ZŠ Pardubice, Josefa Ressla, bude provedeno celkové vyúčtování.

Stravovací karty

 • Výdej obědů je pouze na stravovací karty.
 • Cena stravovací karty je 39,- Kč.
 • Stravovací kartu lze zakoupit u vedoucí školní jídelny.
 • Žáci školy každý den do 10.00 hod.
 • Ztráta karty musí být ihned nahlášena vedoucí ŠJ, aby mohla být provedena blokace karty.
 • Pokud se karta nenajde do 3 dnů, musí si strávník zakoupit kartu novou.
 • Strávník může používat i pardubickou kartu, kterou musí přinést k identifikaci do programu ŠJ.
 • Jídelní lístek je vyvěšen u vchodu do školní jídelny.
 • Jeho sestavování se řídí zásadami zdravé výživy a spotřebním košem vybraných potravin dle vyhl. č. 107/2005 Sb.

Přihláška ke stravování

Přihlášku ke stravování naleznete níže nebo si ji můžete vyzvednout v kanceláři ŠJ.

 • Přihlašují se jen noví strávníci.
 • Přihlášení platí pro celou dobu školní docházky.
 • Případné změny – ukončení stravování, odchod ze školy, změna ve stravovacích dnech apod. je strávník povinen včas nahlásit vedoucí jídelny.
Přihláška ke stravování

Výše stravného pro rok 2019/2020

 7 – 10 let  – 26 Kč měsíční záloha 546 Kč/21 dní

 11 – 14 let30 Kč měsíční záloha 630 Kč /21 dní

 15 a více  – 34 Kč měsíční záloha 714 Kč/21 dní

 • Podle vyhlášky 107/2005 Sb. jsou strávníci zařazování do věkových skupin na dobu celého školního roku, ve kterém tohoto věku dosáhnou.
 • Školní rok končí 31.8. 2020

Odhlašování obědů

 • Na ten samý den – telefonicky od 7:00-7:30 hod.
  na tel. +420 466 303 080  nebo +420 734 643 544
 • Na další dny – tefefonicky -během dne do 14:00 hod.
  na tel. +420 466 303 080 nebo +420 734 643 544
 • Na boxu u hlavního vchodu stravovací kartou
 • Na www.strava.cz – přihlašovací údaje do systému pro žáky na vyžádání u vedoucí ŠJ.
 • Odhlašování obědů končí 2 dny před ukončením školního roku.

Nemoc strávníka

 • Při nemoci strávníka je obědy NUTNO odhlásit, protože v době nemoci není nárok na oběd (vyhl. 107/2005 Sb.) s výjimkou prvního dne nemoci.
 • Neodhlášené obědy a neodebrané obědy propadají.
Údaje o zařízení
Školské zařízení

Školní jídelna při Základní škole Pardubice, Josefa Ressla 2258

Adresa

Josefa Ressla 2258, Pardubice 530 02

IČO: 46496921

Vedoucí školní jídelny

Eva Sedláčková

Kontakty

+420 466 303 080

+420 734 643 544

E-mail: jidelna@zsjres.cz

Web: www.zsjres.cz

Kapacita školní jídelny

500 obědů

Avatar
Eva Sedláčková
VEDOUCÍ ŠKOLNÍ JÍDELNY

Vedoucí pracovník

Informace k vytištění
Pro zákonné zástupce
Vnitřní řád
Školní jídelna
Žádost o změnu
Čísla účtu
Vyhláška
O školním stravování