Logo ZŠ Josefa Ressla

Hřiště a tělocvična

Pravidla používání sportovního Areálu

 Správce areálu   
 1. František HORNÍČEK – +420  734 643 540

Vstup na školní hřiště

 • ŠKOLNÍ AKCE MAJÍ VŽDY PŘEDNOST PŘED VEŘEJNOSTÍ – děkujeme za pochopení
 • Provozní doba a denní rozvrh jsou zveřejněny na tabuli u vchodu do areálu.
 • Provozní doba pro veřejnost – Listopad – Březen
  • HŘIŠTĚ PRO VEŘEJNOST UZAVŘENO
 • Dětem mladším 6 let je vstup do areálu povolen jen v doprovodu dospělé osoby.
 • Uživatelé areálu jsou povinni řídit se ustanoveními provozního řádu a pokyny provozovatele, dodržovat pravidla slušného chování a dbát na pořádek a bezpečnost.
 • Z užívání areálu jsou vyloučeny osoby, které nerespektují pokyny provozovatele, ohrožují zdraví, bezpečnost, pořádek a osoby podnapilé, pod vlivem návykových látek.
 • Rovněž osoby, které ničí zařízení areálu, které se chovají hrubě a vulgárně, a dále osoby, které používají nesprávnou obuv na jednotlivé povrchy sportovišť.
 • Pobyt v areálu je na vlastní nebezpečí uživatele.
 • Provozovatel nezodpovídá za případné úrazy, ztráty či jiné ohrožení zdraví uživatele.

V celém areálu je zakázáno

 • zdržovat se mimo vymezenou provozní dobu
 • kouřit, používat elektronické cigarety, požívat návykové látky, používat žvýkačky
 • používat alkoholické nápoje, návykové látky
 • manipulovat s otevřeným ohněm
 • vodit psy a jiná zvířata
 • jezdit na kole nebo používat motorová vozidla
 • poškozovat zařízení areálu a zeleň, využívat doskočiště jako pískoviště
 • házet odpadky na zem, znečišťovat areál a ostatní plochy
 • narušovat veřejný pořádek nadměrným hlukem nebo jiným způsobem
 • používat areál k činnostem nesouvisejícím s tělovýchovnými a sportovními aktivitami
 • využívat areál jako veřejné WC
 • přinášet do areálu střelné zbraně, výbušniny, jedovaté látky, chemikálie či jiné předměty ohrožující zdraví a bezpečnost a jakýmkoli způsobem s nimi manipulovat
 • lézt po konstrukcích, sítích
 • vjezd kol, šlapacích tříkolek a čtyřkolek, koloběžek, kočárků na dráhu, na hřiště
 • užívat zařízení při zjištěném poškození
 • používat nevhodnou obuv (kopačky, tretry, boty s kolíky nebo špunty)