Logo ZŠ Josefa Ressla

Školní družina

Naše školní družina při ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 pracuje jako klasická školní družina, kterou prolíná zájmová činnost v kroužcích. Toto spojení se nám zatím velmi osvědčuje a potvrzují to i kladné ohlasy mezi dětmi a rodiči.

Školní družina ve své výchovné práci využívá především odpočinkové, rekreační a zájmové činnosti. Zároveň také dětem umožňuje přípravu na vyučování (i vypracovávání domácích úkolů – po dohodě s rodiči).

Provoz školní družiny

Pondělí až pátek

6:30 – 8:00 (ranní družina)
11.40 – 17.00 (odpolední družina)

Základní informace
 • Do školní družiny se tento školní rok mohou přihlásit děti z 1. – 3. třídy.
 • Pokud bude volné místo, umožníme navštěvovat školní družinu i dětem starším.
 • Poplatek za školní družinu činí 300,- Kč měsíčně.
 • Platba 1500,- na pololetí bude vybírána elektronicky.

Číslo účtu: 2501282308/2010

Variabilní symbol: pouze číslo 1

ŠD v době prázdnin

Potřebujete-li umístit své dítě v době malých prázdnin (podzimní, vánoční, pololetní, jarní a velikonoční), popřípadě dny ředitelského volna, do školní družiny, kontaktujte prosím vedoucí vychovatelku G.Hanušovou na tel.: +420 731 738 369 nebo emailem g.hanusova@zsjres.cz.

Kroužky

 • Zájmové kroužky začínají od října a probíhají do června.
 • Do jednotlivých kroužků se mohou přihlásit i žáci I. a II. stupně, kteří nenavštěvují klasickou školní družinu.
 • Kroužková činnost se prolíná s družinovou činností po celé odpoledne.

Nabízené kroužky (např.)

Výtvarný kroužek, kroužek dovedných rukou, sborový zpěv, cvičení jógy, sportovní hry, cvičení aerobiku, dramatický kroužek, kroužek hry na zobcovou flétnu, kroužek výpočetní techniky, kroužek florbalu, aj.

 • Cena za jednotlivé kroužky bude upřesněna v nabídce zájmových kroužků v průběhu měsíci září.
 • Platba bude vybírána elektronicky na celé pololetí.

Prosíme o respektování pravidel

 • Děti domů pouštíme podle odchodů uvedených na zápisním lístku.
 • Mimořádně dítě uvolňujeme jen na písemnou žádost rodičů, opatřenou datem a podpisem, nebo vyzvedne-li si je rodič nebo pověřená osoba osobně.
 • Před odchodem ze ŠD je žák povinen hlásit svůj odchod paní vychovatelce.
 • Na telefonické zavolání nesmíme z právních důvodů dítě uvolňovat.
 • Odchody dětí ze školní družiny mezi 14.00 – 15.00 hod. narušují výchovnou a odpočinkovou činnost školní družiny.
Fotogalerie
Fotografie ŠD
Informace pro rodiče
Vnitřní řád
Základní informace pro rodiče

Vychovatelé školní družiny

Emoji - Šárka Nováková
Šárka Nováková
VYCHOVATELKA

Vychovatelka ve školní družině

Emoji - Markéta Lejsková
Markéta Lejsková
VYCHOVATELKA

Vychovatelka ve školní družině

Emoji učitele
Lenka Hemská
VYCHOVATELKA ŠD

Vychovatelka ve školní družině

Emoji - Jana Brixová
Jana Brixová
VYCHOVATELKA

Vychovatelka ve školní družině

Emoji - Hedvika Hyláková
Hedvika Hyláková
ASISTENTKA PEDAGOGA, VYCHOVATELKA

Asistence ve vybraných předmětech, Vychovatelka ve ŠD

Emoji - Gabriela Hanušová
Gabriela Hanušová
VEDOUCÍ VYCHOVATELKA ŠKOLNÍ DRUŽINY

Poradenská činnost