Logo ZŠ Josefa Ressla

Aplikace od Google apps

Proč využívaváme školní Gmail 

Učitelé a žáci na vaší škole pracují v osvědčeném jednotném uživatelském rozhraní a při vhodné administraci poštovního systému i pod snadno identifikovatelnými poštovními účty. Gmail v Google Apps také dovoluje využívat poštovní adresy uživatelských skupin (například tříd), aniž by si musel každý jednotlivec vytvářet distribuční seznam prostřednictvím Kontaktů.

Díky popularitě poštovního klienta Gmail není problém mít školní poštu ve svém mobilu.

Efektivní administrace

Administrace školního poštovního úřadu nevyžaduje žádnou mimořádnou časovou zátěž. Se zřízením uživatelského účtu automaticky vzniká poštovní adresa uživatele a přiřazením uživatele do určité skupiny automaticky dochází k jeho zařazení do distribučního seznamu.

Nicméně administrátor časem ocení pokročilé možnosti nastavení poštovního úřadu, které nelze zajistit u využívání osobních e-mailových adres a to ani v případě, kdy uživatelé využívají Gmail. Příkladem může být omezení požívání pošty jen uvnitř školy (například pro děti mladší 13 let), omezení některých nastavení poštovního klienta, upřesnění pravidel pro spamy či jiné nežádoucí maily pro všechny uživatele apod.

Taktéž může administrátor upravovat chování chatu a Hangouts.

Proč využíváme školní úložiště

Úložiště řešené prostřednictvím Drive připomíná svým rozhraním a ovládáním běžné správce souborů typu Průzkumník. Díky tomu běžní uživatelé zhodnotí své dříve nabyté dovednosti a zkušenosti. Navíc u dětí do 13 let je toto prostředí vhodné i pro výukové účely těch témat, která jsou spojena se správou dat.

Základním přínosem je však možnost sdílení dat mezi uživateli či ve skupině, včetně možnosti pracovat na jednom dokumentu současně z rozdílných míst. Navíc taková data jsou přístupná z jakéhokoliv zařízení připojeného k Internetu, čímž odpadá závislost na přenositelných médiích jako flash disk.

Efektivní administrace

Úložiště získává uživatel automaticky v momentě zřízení jeho účtu a to s dostatečně velkým diskovým prostorem do něhož se navíc nezapočítávají žádná data pořizovaná pomocí online aplikací.

Administrátoři ocení možnost určovat, které online aplikace může uživatel „instalovat“, omezení sdílení jen pro školu či využívání předem připravených šablon (včetně vytváření vlastních).

Proč využíváme školní kalendář

Kalendář nabízí rozhraní, které je využíváno jak v papírových tak v digitálních organizérech času. Dovednost organizovat si čas tudíž může být užitečným vzdělávacím tématem pro žáky starší 13 let.

Uživatelé mohou vytvářet libovolný počet kalendářů, které následně mohou sdílet s různými uživateli. Díky Google Apps navíc přibývá možnost nastavit sdílení na skupiny, což lze využít například u kalendářů tříd.

Efektivní administrace

Při založení účtu je automaticky založen osobní kalendář uživatele. Administrace systému navíc umožňuje omezit sdílení nově vytvářených kalendářů a událostí v nich.

Výčet hlavních aplikací Google Apps zdaleka neodpovídá všem možnostem, které uživatel školního cloudu získá v momentě, kdy je mu zřízen uživatelský účet. Administrace Google Apps umožňuje povolovat či naopak zakazovat využívání dalších online aplikací Googlu.

Učebna

Společnost Google vyvíjí aplikaci s názvem Classroom, která je určena výhradně pro vzdělávací instituce. Cílem tohoto vývoje je vytvořit pro učitele a žáky online prostředí, které umožní řídit výuku a sledovat u žáků plnění úkolů. Aplikace je propojena především s úložištěm Drive, kam se ukládají vzdělávací materiály od učitele a následně výstupní práce žáků.

Skupiny

Součástí Google Apps je nástroj pro správu diskusních místností pod názvem Groups. Tento nástroj je v rámci administrace propojen s tvorbou skupin uživatelů. Vytvoří-li tedy administrátor novou skupinu, automaticky tím vznikne diskusní místnost, což například umožňuje vytvořit diskusní prostor pro určitou třídu.

… a nakonec pro třináctileté a starší

Sociální sítě jsou oblíbeným místem mladé generace. Společnost Google však důsledně dbá na to, aby tohoto prostředí využívaly děti od 13 let. Administrace Google Apps umožňuje při dodržení určitých pravidel využívat nástroje Google+, Fotky a YouTube, které svým charakterem nabízí školám alternativu vůči nejoblíbenější sociální síti Facebook.