Logo ZŠ Josefa Ressla

Zápis do 1. ročníku základních škol pro školní rok 2024-2025

Leták pro zápis do 1.tříd

Zápis do 1. tříd pro školní rok 2024-2025

středa 17.4. 2024 a čtvrtek 18.4. 2024 od 13:00 hod do 18:00 hod

 • Zapsány mohou být všechny děti narozené od 1.9.2017 do 31.8.2018.
 • Děti narozené od 1.9.2018 do 31.12.2018 mohou být zapsány na základě žádosti rodičů po předložení odborného vyjádření školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC).
 • Děti narozené od 1.1.2019 do 30.6.2019 mohou být zapsány na základě žádosti rodičů po předložení odborného vyjádření školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC) a odborného dětského lékaře.
 • Rodiče při zápisu předloží svůj občanský průkaz, rodný list dítěte a doklad o trvalém bydlišti, cizinci svůj cestovní pas s vyznačeným režimem pobytu.
 • Pokud se jedná o dítě svěřené do péče jiné osoby, je nutno předložit soudní rozhodnutí.
 • O přijetí nerozhoduje pořadí, v jakém se rodiče s dítětem k zápisu dostaví.
 • K zápisu se musí dostavit i ti rodiče, kteří chtějí pro své dítě žádat odklad školní docházky. K žádosti o odklad je třeba doložit odborné vyjádření školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC) a odborného lékaře nebo dětského klinického psychologa.
 • K zápisu se musí dostavit i rodiče s dětmi, kterým byla odložena školní docházka při loňském zápisu.
 • Seznam dětí přijatých do 1. tříd ve školním roce 2024-25 bude zveřejněn u vchodu do školy a na internetových stránkách školy (přidělená registrační čísla) nejpozději do 10.5.2024.
 • Písemný doklad o přijetí dítěte ke školnímu vzdělávání si mohou rodiče vyzvednout po tomto datu ve škole.
 • V případě nepřijetí dítěte budou rodiče vždy informováni písemně.

POSTUP

 • 1. FÁZE:
  VYPLNĚNÍ ŽÁDOSTI O PŘIJETÍ NEBO ŽÁDOSTI O DOKLAD
 • aplikace pro vyplnění žádosti bude spuštěna 18.3. 2024
 • vše potřebné najdete ve webové aplikaci https://zapisyzs.pardubice.eu
 • pokud nemáte přístup k internetu nebo k tiskárně, můžete využít podpory Magistrátu města Pardubic, oddělení školství, Pernštýnské nám. 1 nebo se stavit u nás ve škole po předchozí domluvě na tel. čísle 734 643 543

2. FÁZE:
ZÁPIS VE ŠKOLE
17.4.2024 – 18.4.2024

 • v těchto dnech bude probíhat „klasický zápis“ žáků v naší škole
 • zákonní zástupci s budoucím prvňáčkem přijdou k zápisu v uvedených dnech do školy
 • při zápisu je dítěti dána možnost, aby předvedlo své schopnosti, v žádném případě není zkoušeno a testováno
 • v aplikaci https://zapisyzs.pardubice.eu je možné si zarezervovat konkrétní termín
 • v případě, že zákonní zástupci nemohou nebo nechtějí přijít k zápisu přímo do školy, mohou zvolit náhradní způsob doručení žádosti o přijetí:
 1. poslat do datové schránky školy – pduhmt9
 2. poslat poštou na adresu ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258, Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice
 3. donést osobně ve dnech 17.4. a 18.4. 2024 od 13.00h do 18.00h

3. FÁZE
VYHODNOCOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ

 • oficiální vyvěšení výsledků nejdříve od 10.5. 2024
Kritéria ZŠ Josefa Ressla
Desatero pro rodiče
Školský zákon
Informace k zápisu do 1. tříd 2024/2025
Tisk
Průběh zápisu do 1. tříd 2024/2025
Tisk
Doporučená publikace – pracovní sešit pro předškoláky
Doporučená publikace