Logo ZŠ Josefa Ressla

Přijímací řízení na SŠ 2023/2024

Přijímací řízení na SŠ od 1.1. 2024

 • ředitel střední školy stanoví do 31.1.2024 podrobná kritéria pro přijetí a zveřejní je
  • v prvním kole přijímacího řízení podává uchazeč přihlášku s 3 školami s tím, že si stanoví pořadí škol podle své preference
  • přihlášku podává zákonný zástupce žáka jedním ze dvou způsobů online nebo listinnou přihláškou od 1.do 20.února 2024
  • součástí přihlášky je čestné prohlášení žáka a přílohy jako prosté kopie podle požadavků ředitele SŠ
  • pokud má uchazeč alespoň jeden obor s maturitou, musí konat přijímací zkoušky z matematiky a českého jazyka a koná je 2x, počítá se mu lepší výsledek (bez vykonání PZ se nelze hlásit do maturitních oborů ani v dalších kolech přijímacího řízení)
  • místo konání PZ určí uchazeči Cermat a bude uvedeno v pozvánce (v informačním systému, papírové pozvánky se neposílají)
  • přijímací zkoušky pro čtyřleté studijní obory (maturitní) proběhnou
  • 12.4. 2024 15.4. 2024, náhradní termín 29.-30.4.2024
  • přijímací zkoušky pro osmileté studijní obory proběhnou 16.4. 2024 a 17.4. 2024, náhradní termín  29.-30.4.2024
  • Uchazeč bude přijat do toho oboru vzdělání, který má v přihlášce nejvyšší prioritu (je uveden na nejvyšším místě) a u nějž jej výsledky přijímacího řízení opravňují k přijetí. Do ostatních oborů vzdělání nebude přijat.
  • 15.5.2024 budou zveřejněny výsledky, uchazeč se může vzdát práva na přijetí. Vzdáním se práva na přijetí nevzniká uchazeči právo na přijetí v jiném oboru vzdělání, nýbrž právo hlásit se do 2.kola přijímacího řízení.
Příjímací řízení 2023/2024

Jak si zvolit správné povolání
(doporučení pro žáky)

 • na ZŠ studuj s co nejlepším prospěchem , připravuj se navíc hlavně z češtiny a matematiky
 • o volbě povolání diskutuj s rodiči, s učiteli nebo s výchovnou poradkyní
 • využij možnosti DOD na středních školách a učilištích
 • sleduj webové stránky středních škol a učilišť
 • individuálně navštiv výstavu škol a vzdělávání  Schola Bohemia
 • pokud budeš potřebovat pomoc, zastav se u výchovné poradkyně
Emoji - Gita Macháčková
Mgr. Gita Macháčková
VÝCHOVNÁ PORADKYNĚ

Třídní učitelka 8.A, Kariérový poradce