Logo ZŠ Josefa Ressla

Žákovský účet nejen do Google apps

Základní služby Google WorkSpace pro vzdělávání

 • E-mail – veškerá komunikace probíhá přes školní účet – všechny informace o změnách, zadáních, výsledcích, termínech v kalendáři,  …
 • Disk (cloudové uložiště) – každý žák získal neomezené cloudové uložiště pro sdílení a odevzdávání úloh
 • Dokumenty (textový editor, tabulky, prezentace, grafický editor, formuláře) – bez jakékoliv instalace
 • Google učebna (virtuální třída) – žák má pod svým účtem všechny učebny, kde má zadání, výukový materiály a odevzdává zde úlohy – již žádné emaily s přílohou:)
 • Skupiny a hromadná komunikace – přímá komunikace s žákem
 • Sociální síť Google+ (typu Facebook) máme pro všechny žáky naší školy zablokované.
 • Všechny aplikace jsou přístupné na všech mobilních platformách – není nutný PC.

Přístup s účtem Google a používání Gmailu

 • každý žák má vytvořený školní Gmail přes školou vytvořený účet ve formátu
  určený školou@zsjres.cz 
 • zaměstanci školy mají vytvořený účet ve formátu
  j.prijmeni@zsjres.cz
 • jedná se o účet Google pod naší školní doménou,
 • žák může využívat základní služby (Google WorkSpace).

Jediný účet ke všem přístupům a materiálům pro žáka (kromě Bakalářů).

Google workspace
wifi

Přístup s účtem Google a Školní Wifi a PC

 • Každý žák se může přihlásit na školní wifi na jakémkoliv zařízení ve škole
 • Každý žák se účtem hlásí do všech počítačů ve škole
 • Název sítě – ZŠ Josefa Ressla

Přístup s účtem Google a instalace Office 365

 • Každý žák si může nainstalovat až na 4 zařízení celou sadu Office 365 po celou dobu studia
 • Žák má přístup ke všem aplikací v online prostředí (kromě Outlooku – emaily přeposílá na Google)
 • Stačí se jen přihlásit žákovským účtem a nainstalovat
 • Stáhnout Office 365
Office 365
Ikona Zoner

Přístup s účtem Google a instalace Zoner Photo Studia

 • Každý žák získal licenci na instalaci grafického programu Zoner Photo Studio
 • Stačí se jen přihlásit žákovským účtem (skrze Google) a nainstalovat
 • Stáhnout Zoner Photo Studio

Přístup s účtem Google a Umíme To

 • Škola využívá online systém pro procvičování látky a zadávání úkolů
 • Každý žák je členem třídy a tím získává neomezený počet odpovědí
 • Stačí se jen přihlásit žákovským účtem (skrze Google) zjistit heslo k přihlášení do své třídy (předá vyučující)
 • Umíme To
Umíme To
Logo - Canva

Přístup s účtem Google a Canva

 • Škola využívá online systém pro tvorbu grafických návrhů
 • Každý žák má plnou licenci na grafický program
 • Stačí se jen přihlásit žákovským účtem (skrze Google) – odkaz pro licenci získá od správce
 • Canva

Zásady pro nastavení silného hesla

Jelikož se jedná o přístup k vašim přístupům na základě přihlášení se přes email, je důležité dbát na nastavení silného hesla. Vhodné heslo musí být pro žáka zapamatovatelné s důrazem na doporučení, resp. pravidla pro zvýšení jeho síly. Doporučuje se heslo si nikam nezapisovat, neukládat a nikomu ho nesdělovat. Dále se nedoporučuje používat jedno heslo pro více služeb a přístupů. 

V případě, že žák zapomene své heslo, obrátí se na správce systému školy, který mu heslo obnoví. Po ukončením činnosti se nezapomeňte vždy odhlásit z účtu.  (p.zerzan@zsjres.cz – Správce systému)

Silné heslo

 • prodloužení hesla 8 znaků
 • používání různých znaků (velkých písmen, číslic),
 • nahodilost, nesourodost použitých slov (např. heslo tvořené čtyřmi náhodnými slovy je silnější než kratší složitější heslo tvořené s využitím nejrůznějších symbolů),

Slabší heslo

 • krátké heslo,
 • velké první písmeno,
 • krátké číslo na konci,
 • náhrady písmen za číslice (5 místo ř, 0 místo písmena O, apod.).

Velmi slabé heslo

 • krátké heslo,
 • primitivní heslo (např. 12345),
 • datum nebo jméno někoho blízkého,
 • běžné slovo.

  Emoji - Petr Zerzán
  Mgr. Petr Zerzán
  UČITEL

  Správce webu

  Výmaz účtu Google

  Odchodem žáka z naší školy dojde k výmazu jeho účtu Google vytvořených školou a odstranění všech dat uložených na discích (data si prosím zálohujte). Všechny licence vázané na tento účet budou nepřístupné.