Logo ZŠ Josefa Ressla

Napsali o nás

Slovo paní ředitelky

Jako šedesátiletá dáma vypadá škola stále velmi dobře. V minulých letech dostala nový „kabát“, zásadní úpravy byly provedeny i uvnitř budovy. Prostředí školy je příjemné, prosvětlené, a působí tak pozitivním dojmem, což ve spojení s klidným okolím školy je naší velkou devizou.

Škola si již dlouhá léta udržuje vysokou laťku úrovně přípravy žáků. Vždy jsme se snažili, aby žáci, kteří naši školu opouštějí, měli nejen dostatek vědomostí a přehled o jednotlivých vědních oborech, ale aby se také dokázali poprat s překážkami, které na ně v životě čekají, uměli se zodpovědně rozhodovat a byli slušnými lidmi.

PaedDr. Světlana Divecká
ředitlka_foto

Vzpomínky bývalých zaměstnanců a žáků

„Co mě napadne, když se řekne ZŠ Resslova? Já ji ještě pamatuji jako Hakenku. Jako první si vzpomenu na báječné kuchařky a jejich rajskou omáčku. Nejde zapomenout ani na ostatní správní zaměstnance, tajemnici paní Žákovou, bezvadné uklízečky a pana školníka. Spolu s pedagogickými pracovníky to byla úžasná parta lidí.“

 

Jana Benková, skupinová vedoucí

Na našich pravidelných setkáváních jednou za měsíc vzpomínáme na léta, která jsme jako pedagogové strávili na této škole. Během nich jsme usilovně pracovali, někdy se i bavili, někdy s žáky i „bojovali“, ale i když to bylo často velmi náročné, většinou jsme to „ukočírovali“. Věříme, že většině našich žáků škola hodně dala a že dobře vykročili do života. Přejeme všem – bývalým pedagogům a žákům pohodu a úspěchy v životě a celé „RESSLOVCE“ dalších úspěšných 60 let.

Za bývalé pedagogy I. Krýzlová, F. Farkač, J. Sýkorová a J. Buršová

Hakenka… to byl vždycky pojem

 Tak už je to 34 let, co byla v roce 1981 otevřena první matematicko-fyzikální třída na tenkrát ještě Hakence na Dukle. Začínali jsme něco nového a nikdo netušil, jestli třída bude mít úspěch a jestli bude mít další pokračování. Byli jsme ze všech koutů okresu Pardubice. Třída si získala během 4 roků zvuk díky úspěchům v olympiádách i přijetí na střední školy, což byla nemalá zásluha výborných učitelů. Paní učitelka Zdeňka Rajmanová (naše třídní) měla oblíbené matematické kartičky – to byly matematické hádanky a kvízy, které vystřihovala z časopisu Květy, nebo vymýšlela a nalepovala na papírové kartičky. (A paní učitelka Jana Plíšková, třídní současné 9. A, v obdobě matematických hádanek a kvízů pokračuje dál.) A co taková učebna chemie! Stupňovitě uspořádaná, s veškerým vybavením, na základní škole byla určitě v celém kraji naprostý unikát. A my jsme byli první a měli možnost ji začít využívat s vynikajícím učitelem Františkem Farkačem.

Miloš Rajman, otec Evy Rajmanové

A tradice pokračuje dodnes. Táta třídu začínal a já v tradici pokračuji, jen Hakenka se teď jmenuje Resslovka. My máme nové možnosti, jako třeba: výlety po celé Evropě, interaktivní tabule, internet, výuku na PC a hodiny cizích jazyků (nejen ruštiny), nemáme už branná cvičení a pracovní soboty. Škola sice slaví 60 let, ale vypadá čím dál mladší. Dostala nový kabát, střechu, jsou nové šatny, pěkná jídelna, nové vybavení – a proto se tam dobře cítíme. I nadále se naše škola účastní všech různých olympiád, jak v matematice, tak i třeba ICT, ČJ, F, AJ a pořád má super výsledky. Učí tady pořád fajn učitelé a jsme rádi, že fungují pořád tak skvěle.

Eva Rajmanová, žákyně 9.A