Logo ZŠ Josefa Ressla

Japonské rébusy

Masyu

Masyu je jeden z řady japonský rébusů. Jak se řeší?

 • Hrací plán má zpravidla tvar čtverce. Na něm jsou umístěny bílé a černé „perly“. Úkolem je navléknout všechny perly na jeden „provázek“. Provázek kreslíme pomocí svislých a vodorovných čar, nesmí se křížit a musí být uzavřený.
 • V černé perle se musí provázek zalomit do pravého úhlu, ale na obou sousedních polích musí vést rovně.
 • Bílou perlou musí procházet provázek rovně a alespoň na jednom ze sousedních polí se pak musí zalomit do pravého úhlu.
Masyu
Prezentace

Komentované řešení

Hitori

Hitori je jeden z řady japonský rébusů. Jak se řeší?

 • Hrací plán má tvar čtverce. V něm jsou umístěna jednociferná čísla. Ve čtverci 5 x 5 políček jsou to čísla 1 až 5, ve čtverci 6 x 6 políček čísla 1 až 6 atp. Některá z nich jsou „jedinečná“, to znamená, že po vyškrtání čísel přebytečných vznikne čtverec, ve kterém se v každém řádku i sloupci bude vyskytovat jedinečné číslo právě jednou.
 • Políčka s vyškrtnutými čísly se nesmí dotýkat stranou, rohem ano.
 • Jedinečná čísla musí být spojena s ostatními alespoň jednou stranou.
Hitori
Prezentace

Komentované řešení

Nurikabe

Nurikabe je jeden z řady japonský rébusů. Jak se řeší?

 • Plánek tvoří čtvercová síť, ve které jsou na některých políčkách vepsána čísla.
 • Tato čísla označují počet políček, která tvoří „ostrovy“. Ostrovy obklopuje „voda“.
 • Políčka tvořící ostrovy musí být spojena stranami a jednotlivé ostrovy se smí dotýkat pouze rohem.
 • Voda nesmí utvořit čtverec nebo obdélník (s větší stranou než 1) a na celém hracím plánu musí vytvořit spojenou plochu.
Nurikabe
Prezentace

Komentované řešení

Kódované obrázky

„Kódované obrázky“ je název pro jistou formu křížovek či japonských rébusů.

 • Hrací plán má tvar čtverce nebo obdélníka.
 • Jedná se o čtvercovou síť, do které se vybarvují jednotlivé čtverečky podle kódu.
 • Kód udávají čísla na začátku řádků a sloupců. Číslo udává počet za sebou jdoucích vyplněných čtverečků.
 • Pokud je v jednom řádku nebo sloupci více čísel, je mezi těmito úseky alespoň jedno prázdné políčko.
 • Mezi okrajem a prvním, či posledním úsekem mezery být mohou, ale nemusí.
Kódované obrázky
Prezentace

Komentované řešení

Netradiční sudoku

Netradiční sudoku
Prezentace