Logo ZŠ Josefa Ressla

Matematické soutěže a olympiády 2023/2024

Milí žáci, vážení rodiče,
i v letošním školním roce nás čeká spousta zábavy, luštění a řešení matematických úloh, soutěží a her.
Zapojit se může každý z vás vždy do příslušné věkové kategorie. Těšíme se na hojnou účast.
Za sekci matematiky Jana Plíšková

Logická olympiáda 2023/2024

Propozice pro Logickou olympiádu
2023/2024
Pokyny pro registraci – logicka olympiáda
2023/2024

Matematická olympiáda 2023/2024

Termíny pro Matematickou olympiádu
2023/2024
Zadání pro Matematickou olympiádu
2023/2024