Logo ZŠ Josefa Ressla

Matematické soutěže a olympiády 2022/2023

Milí žáci, vážení rodiče,
i v letošním školním roce nás čeká spousta zábavy, luštění a řešení matematických úloh, soutěží a her.
Zapojit se může každý z vás vždy do příslušné věkové kategorie. Těšíme se na hojnou účast.
Za sekci matematiky Jana Plíšková

Logická olympiáda 2022/2023

Propozice pro Logickou olympiádu
2022/2023

Matematická olympiáda 2022/2023

Propozice pro Matematickou olympiádu
2022/2023