Logo ZŠ Josefa Ressla

Spolek rodičů

Spolek rodičů při Základní škole Pardubice, Josefa Ressla 2258

Vážení rodiče,

ve spolupráci s naší základní školou byl založen „Spolek rodičů při Základní škole Pardubice, Josefa Ressla 2258“.

Účelem spolku je vytváření podmínek pro zlepšení činnosti ZŠ v oblasti výchovné, materiální a zájmové. Hlavní činností je získávání finančních prostředků, a to nejen zaplacením členského příspěvku, ale především pořádáním různých akcí, jejichž výtěžek bude použit pro potřeby žáků ZŠ.

O použití těchto financí rozhodují členové spolku – rodiče na základě podnětů a potřeb ZŠ.

Přihláška do spolku rodičů
Spolek rodičů
Stanovy
Veřejný rejstřík
Spolek rodičů
Vyúčtování