Logo ZŠ Josefa Ressla

GDPR

Ochrana osobních údajů 

Informace o zpracování osobních údajů

Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258 – příspěvková organizace, se sídlem Josefa Ressla 2258, 530 02, IČO: 464 969 21 jako správce osobních údajů (dále jen „správce“) v souladu s ustanovením čl. 13 a následujících Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR) (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“), informuje o základních zásadách a principech, na základě kterých zpracovává osobní údaje. 

Osobní údaje Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258 – příspěvková organizace zpracovává pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. 

Pokud Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258 – příspěvková organizace zpracovává vaše osobní údaje, máte právo: 

  • požadovat od Základní školy Pardubice, Josefa Ressla 2258 – příspěvková organizace informaci o zpracování vašich osobních údajů; 
  • požadovat umožnění přístupu k vašim osobním údajům zpracovávaným Základní školou Pardubice, Josefa Ressla 2258  – příspěvková organizace; 
  • požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že vaše osobní údaje zpracovávané Základní školou Pardubice, Josefa Ressla 2258 – příspěvková organizace jsou nepřesné); 
  • požadovat vymazání vašich osobních údajů zpracovávaných Základní školou Pardubice, Josefa Ressla 2258 – příspěvková organizace popřípadě požadovat omezení jejich zpracování v souladu s příslušným právním základem pro zpracování osobních údajů; 
  • vznést námitku proti zpracování osobních údajů Základní školou Pardubice, Josefa Ressla 2258 – příspěvková organizace; 
  • požadovat přenositelnost osobních údajů, které jste poskytl (poskytla) Základní škole Pardubice, Josefa Ressla 2258 – příspěvková organizace; 
  • podat stížnost dozorovému orgánu (Úřad pro ochranu osobních údajů). 

Pokud je zpracování vašich osobních údajů podmíněno vašim předchozím souhlasem se zpracováním, máte právo souhlas odvolat. Tím však není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. 

Svá práva vůči Základní škole Pardubice, Josefa Ressla 2258 – příspěvková organizace uplatňujte cestou pověřence pro ochranu osobních údajů.

 Pověřenec pro ochranu osobních údajů pro Základní školu Pardubice, Josefa Ressla 2258 – příspěvková organizace: 

Ing. Marcela MAKAROVA

Telefon: +420 603 146 207

e-mail: marcela.makarova@amml.cz