Logo ZŠ Josefa Ressla

Zápisy do 1. tříd 2020/2021

První třída

1.Fáze

VYDÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ K ZÁPISU

16.3.2020 – 16.4.2020

Vše potřebné najdete ve webové aplikaci zapisyzs.pardubice.eu

Pokud nemáte přístup k internetu nebo k tiskárně, můžete využít podpory Magistrátu města Pardubic, oddělení školství, Pernštýnské nám. 1 nebo se stavit u nás ve škole.

2. Fáze

Způsob příjmu žádostí o přijetí dítěte nebo o odklad školní docházky bude z důvodu mimořádné situace způsobené epidemií koronaviru upraven.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ 15.4. – 22.4.2020

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ BUDE PROBÍHAT BEZ PŘÍTOMNOSTI DĚTÍ!

Podání žádostí je možné provést těmito způsoby:

 1. Zasláním do datové schránky školy – Zákonný zástupce musí mít datovou schránku jako fyzická osoba.
 2. Zasláním vytištěné a podepsané žádosti poštou.
 3. E-mailem – pouze v případě, že zákonný zástupce má platný uznávaný elektronický podpis, kterým žádost podepíše (nelze poslat prostý email).
 4. Osobním podáním v následujícím termínu:

20.4. 2020 14.00 -16.00

21.4. 2020 9.00 – 11.00

Rezervace termínů provedené v aplikaci zapisyzs.pardubice.eu nejsou platné.

Přílohy k žádosti o přijetí:

Kopie rodného listu dítěte.

 1. Doklad o skutečném bydlišti dítěte – užívací právo je možné doložit jedním z těchto způsobů:
 • předložení výpisu z katastru nemovitostí (vzhledem k mimořádné situaci stačí vytištěný záznam z nahlizenidokn.cuzk.cz)
 • doložení kopie platné nájemní nebo podnájemní smlouvy
 • doložení písemného prohlášení vlastníka nemovitosti o souhlasu s užíváním objektu
 • doložení jiného dokladu o užívacím právu

Přílohy k žádosti o odklad:

 1. Kopie rodného listu dítěte.
 2. Kopie stanoviska odborného lékaře nebo klinického psychologa.
 3. Kopie posouzení školní zralosti, kterou vystavilo školské poradenské zařízení.

Pokud tyto přílohy nemůžete doložit, protože se vám je z důvodu nouzové situace nepodařilo zajistit, podejte žádost o odklad bez nich. Ředitelka školy řízení přeruší a stanoví vám dostatečnou lhůtu na jejich doplnění.

Pozor – vyplněním žádosti v aplikaci zapisyzs.pardubice.eu ještě není přihláška podaná. Podání je potřeba provést jedním z výše uvedených způsobů.

Seznam dětí přijatých do 1. tříd ve školním roce 2020-21 bude zveřejněn u vchodu do školy a na internetových stránkách školy (přidělená registrační čísla) nejpozději do 13.5.2020. Písemný doklad o přijetí dítěte ke školnímu vzdělávání si mohou rodiče vyzvednout po tomto datu ve škole.

V případě nepřijetí dítěte budou rodiče vždy informováni písemně.

Desatero pro rodiče
Školský zákon
Kritéria pro zápis
do 1. tříd
Nelze přidávat komentáře.
Nadcházející akce
 1. Výběrové řízení do matematických tříd 2024/2025

  23. května v čase 14:00 - 16:00
 2. Den dětí

  3. června
 3. Volby do školské rady

  4. června v čase 15:30 - 19:30
 4. Třídní schůzky

  4. června v čase 16:30 - 18:30
 5. Schůzka rodičů budoucích prvňáčků

  11. června v čase 17:00 - 18:00
 6. Veselé odpoledne

  12. června
 7. Slavnostní rozloučení s 9. ročníky

  19. června