Logo ZŠ Josefa Ressla

Strategie školství Pardubic 2030 – dotazník

Seznam

Vážení rodiče,

v rámci spolupráce se statutárním městem Pardubice si vás dovoluji požádat o vyplnění dotazníku. Dotazník byl sestaven pro účely hodnocení plnění cílů Strategie školství Pardubic 2030 a změny Vašeho pohledu po 3 letech.

Dotazník je anonymní a jeho online vyplnění vám zabere cca 5 minut. Data získaná z dotazníku budou sloužit pro účely Strategie školství Pardubic a budou poskytnuta i ředitelům daných zařízení.

Získané informace budou významným podkladem pro zlepšování řízení a organizace škol a školských zařízení v Pardubicích a pro realizaci plánovaných aktivit v oblasti školství.

Prosím o vyplnění dotazníku do 30.3.2023.

 

Přeji klidné dny a předem děkuji za vyplnění dotazníku.

S pozdravem

Světlana Divecká

 

Odkaz na vyplnění dotazníku je zde:

Rodiče ZŠ: https://forms.gle/2aNweWd42az2GVgv6

Děkuji vám za spolupráci a účast na dotazníkovém šetření.

Nelze přidávat komentáře.