Logo ZŠ Josefa Ressla

Projekt Prolínání generací ZŠ

V letošním kalendářním roce se uskutečnil ve spolupráci s organizací Bethany-Dům pomoci projekt
s názvem Prolínání generací. Žáci 7.A(od září 8.A) navštívili několikrát Domovy pro seniory U
Kostelíčka a na Dubině, aby si se seniory popovídali, opekli buřty, ukázali jim současný styl výuky ve
školách, společně si něco vyrobili. Babičky jim naopak vyprávěly o svém dětství, o zvycích v minulosti.
Setkání probíhala v příjemné atmosféře a pro obě skupiny rozdílných generací měla obohacující
účinek. Na závěr projektu pozvaly děti naopak seniory k nám do školy na vánoční jarmark.
Všichni zúčastnění hodnotí tuto akci jako velice prospěšnou a milou.
Mgr. Gita Macháčková

Foto o spolupráci se seniory
Foto o spolupráci se seniory
Nelze přidávat komentáře.
Nadcházející akce
 1. Vánoční jarmark

  6. prosince v čase 16:00 - 18:00
 2. Vánoční prázdniny

  23. 12. 2023 - 2. 1. 2024
 3. Třídní schůzky

  9. 1. 2024 v čase 16:30 - 18:30
 4. Pololetní vysvědčení

  31. 1. 2024
 5. Pololetní prázdniny

  2. 2. 2024
 6. Společenský večer ZŠ J. Ressla

  1. 3. 2024
 7. Jarní prázdniny

  11. 3. 2024 - 17. 3. 2024
 8. Velikonoční prázdniny

  28. 3. 2024
 9. Třídní schůzky

  16. 4. 2024 v čase 16:30 - 18:30
 10. Den dětí

  3. 6. 2024