Logo ZŠ Josefa Ressla

Projekt Prolínání generací ZŠ

V letošním kalendářním roce se uskutečnil ve spolupráci s organizací Bethany-Dům pomoci projekt
s názvem Prolínání generací. Žáci 7.A(od září 8.A) navštívili několikrát Domovy pro seniory U
Kostelíčka a na Dubině, aby si se seniory popovídali, opekli buřty, ukázali jim současný styl výuky ve
školách, společně si něco vyrobili. Babičky jim naopak vyprávěly o svém dětství, o zvycích v minulosti.
Setkání probíhala v příjemné atmosféře a pro obě skupiny rozdílných generací měla obohacující
účinek. Na závěr projektu pozvaly děti naopak seniory k nám do školy na vánoční jarmark.
Všichni zúčastnění hodnotí tuto akci jako velice prospěšnou a milou.
Mgr. Gita Macháčková

Foto o spolupráci se seniory
Foto o spolupráci se seniory
Nelze přidávat komentáře.
Nadcházející akce
 1. Výběrové řízení do matematických tříd 2024/2025

  23. května v čase 14:00 - 16:00
 2. Den dětí

  3. června
 3. Volby do školské rady

  4. června v čase 15:30 - 19:30
 4. Třídní schůzky

  4. června v čase 16:30 - 18:30
 5. Schůzka rodičů budoucích prvňáčků

  11. června v čase 17:00 - 18:00
 6. Veselé odpoledne

  12. června
 7. Slavnostní rozloučení s 9. ročníky

  19. června