Logo ZŠ Josefa Ressla

Projekt Hrdinové a děti

Hrdina

V letošním školním roce začal opět ve spolupráci s organizací Bethany-Dům pomoci nový projekt
s názvem Hrdinové a děti. Zapojila se do něho třída 8.C. Nejprve přijeli výsadkáři z chrudimské
posádky, hasiči z pardubického HZS a policistky z Městské policie Pardubice do školy, aby děti
seznámili se svojí prací a reálnými krizovými situacemi, které museli vyřešit. V dalších setkáních
navštíví žáci jednotlivá pracoviště, zkusí si i fyzickou a psychickou zátěž, kterou jednotlivá zaměstnání
s sebou přinášejí. Exkurze u 43.výsadkového pluku v Chrudimi již proběhla, a přestože si někteří žáci
sáhli na dno svých sil, měla velký úspěch. Třeba jim nabyté zkušenosti pomohou v budoucnu při
výběru povolání, nebo při řešení problémů, které jim život přinese. Což je také cílem projektu.
Mgr. Gita Macháčková

Vojáci
Překážky s vojáky
Vojáci
Překážky s vojáky
Nelze přidávat komentáře.
Nadcházející akce
 1. Vánoční jarmark

  6. prosince v čase 16:00 - 18:00
 2. Vánoční prázdniny

  23. 12. 2023 - 2. 1. 2024
 3. Třídní schůzky

  9. 1. 2024 v čase 16:30 - 18:30
 4. Pololetní vysvědčení

  31. 1. 2024
 5. Pololetní prázdniny

  2. 2. 2024
 6. Společenský večer ZŠ J. Ressla

  1. 3. 2024
 7. Jarní prázdniny

  11. 3. 2024 - 17. 3. 2024
 8. Velikonoční prázdniny

  28. 3. 2024
 9. Třídní schůzky

  16. 4. 2024 v čase 16:30 - 18:30
 10. Den dětí

  3. 6. 2024