Logo ZŠ Josefa Ressla

Organizace výuky a testování žáků od 3.5. 2021

Děti v lavicích

Vážení rodiče,
od pondělí 3.5. 2021 dochází k rozvolnění výuky a do školy se vrací rotačním způsobem i žáci II. stupně.

Pro žáky I. stupně se téměř nic nemění, jen budou testováni pouze 1x v týdnu vždy v pondělí.

Žáci druhého stupně budou do školy chodit rotačně, v příštím týdnu VI. a VIII. ročníky.

Změna v režimu školní docházky byla rychlá a nečekaná, ale jsme připraveni a na žáky se těšíme.
Pěkný víkend
Světlana Divecká

Podrobné informace naleznete v záložkách.

I. stupeň (výuka od 3.5. 2021)

• výuka probíhá v nastaveném systému
• testování bude probíhat pouze 1x v týdnu vždy v pondělí popř. v den, kdy žák přijde poprvé v daném týdnu do školy
• pokud žák jeví příznaky onemocnění, nemůže se účastnit prezenční výuky
• provoz školní družiny probíhá v plném rozsahu při zachování třídních kolektivů
• provoz školní jídelny probíhá v nastaveném systému
• pro děti rodičů IZS zajišťujeme v týdnu distanční výuky dohled
prosíme, aby děti, které nechodí do ranní družiny, přicházely do školy 7.35 – 7.45

II. stupeň (Výuka od 3.5. 2021)

• od 3.5.2021 prezenční výuka – 6.A, 6.B, 8.A, 8.B, 8.C
• od 10.5.2021 prezenční výuka – 7.A, 7.B, 7.C, 9.A, 9.B, 9.C
• rozvrh distanční výuky může být v některých případech upraven
• žáci jsou povinni nosit zdravotnické roušky nebo nanoroušky
• žáci budou testováni vždy v pondělí a ve čtvrtek (popř. v den, kdy žák přijde poprvé v daném týdnu do školy) neinvazivními antigenními testy
• pokud žák jeví příznaky onemocnění, nemůže se účastnit prezenční výuky
• vydávání obědů ve školní jídelně bude upraveno tak, abychom dodrželi požadavky na hygienu a bezpečnost žáků
• vydávání obědů pro žáky na distanční výuce 12.00 – 13.00
prosíme, aby děti přicházely do školy 7.45 – 7.55

Pravidla testování podle nařízení vlády

– testován musí být každý žák, který se účastní prezenční výuky
– testování probíhá 1x týdně, vždy v pondělí pro I. stupeň
– testování probíhá 2x týdně, vždy v pondělí a ve čtvrtek pro II. stupeň
– pokud žák není přítomen v pondělí ve škole, testuje se poprvé v den, kdy se do školy dostaví a následně jako ostatní žáci ve čtvrtek
– pokud zákonný zástupce nesouhlasí s testováním svého dítěte, nemůže se žák účastnit prezenční výuky
– žák zůstává doma, absence je omluvená
– škola připraví pro žáka týdenní učební plán, učební materiály, popř. se domluví
s vyučujícím na online výuce
– škola v tomto případě neposkytuje online výuku v plném rozsahu

– testování probíhá ve třídách, při zachování rozestupů 1,5 m
– testování probíhá pod dohledem pedagogického pracovníka
– testování provádí žák podle pokynů samostatně

Pro snadnější manipulaci dětem pomůže kostička ze stavebnice Duplo, která slouží jako stojánek.

Duplo

Kdo se nemusí testovat

 1. žák, který prodělal laboratorně potvrzené onemocnění Covid–19, uplynula doba izolace a od prvního pozitivního testování neuplynulo více než 90 dní
  – je nutné doložit potvrzení od lékaře s termínem testování
 2. žák, který byl testován poskytovatelem zdravotních služeb a doloží negativní výsledek testu, který není starší než 48 hodin
 3. žák, který byl očkován vakcínou proti Covid–19, uplynulo nejméně 14 dní po naočkování 2. očkovací dávkou
  – očkování je nutné doložit vystaveným certifikátem
Mimořádné nařízení vlády
Testování žáků

Kontrolní seznam příznaků covid-19 u dětí, žáků a studentů

Před zahájením vyučování se doporučuje s dítětem, žákem (případně jejich zákonnými zástupci) nebo studentem projít jednotlivé položky tohoto seznamu.
V případě, že dítě, žák nebo student na některou z položených otázek odpoví kladně nebo evidentně vykazuje dané příznaky, nebude mu umožněna prezenční výuka. Takový žák musí opustit budovu školy podle pravidel uvedených v Manuálu.

Dítě, žák, student vykazuje známky nebo uvádí, že pociťuje:
 zvýšenou tělesnou teplotu
 suchý kašel
 dušnost
 zažívací obtíže (nevolnost, zvracení, bolesti břicha, průjem)
 ztrátu chuti a čichu
 bolest v krku
 bolest svalů a kloubů
 rýmu / ucpaný nos
 bolest hlavy

Pro testování budou použity testy Singclean

Jedná se o jiné testy než v předchozích týdnech. Odběr vzorků bude probíhat stejným způsobem. Tyčinky na odběr jsou tenčí a pružnější, složitější je ale celková manipulace s testy. Dětem určitě se vším pomůžeme. Abychom testování co nejvíce zjednodušili a zrychlili, pomohlo by nám, kdyby si děti přinesly kostičku ze stavebnice Duplo.
Děkuji za pomoc a přeji klidné dny
Světlana Divecká

Instruktážní leták

Žák, který přichází do ranní družiny sám

– žák je testován pedagogickým pracovníkem

Žák, který přichází do ranní družiny se zákonným zástupcem

– je nutné přijít do školy tak, aby testování mohlo začít v 6.45
– je potřeba počítat s tím, že testování trvá minimálně 20 min
– testování bude probíhat v jazykové učebně v suterénu školy

Žák, který přichází sám

– žák přichází do školní budovy nejdříve v 7.40h
– 1. a 5. ročník přichází hlavním vchodem
– 2.,3.,4. ročník přichází vchodem z Resslovy ulice
– po příchodu do třídy se řídí pokyny učitele

Žák, který přichází se zákonným zástupcem

– žák společně se zákonným zástupcem obejde školu, vstupuje vchodem ze dvora do tělocvičny tak, aby testování mohlo začít v 7.40h
– žák se řídí pokyny pedagogického pracovníka
– zákonný zástupce dohlédne na odebrání vzorku
– po odebrání vzorku může zákonný zástupce počkat se svým dítětem na výsledek testu
– pokud zákonný zástupce nechce čekat cca 15 min na výsledek testu, může odejít
– žáci v případě negativního výsledku přejdou do školy ke své třídě
– v případě pozitivního testu žák odchází se zákonným zástupcem nebo vyčká na příchod zákonného zástupce v izolační místnosti

Ranní družina

– i v ranní družině je nutné dodržovat rozdělení podle tříd

Odpolední družina

– v plném rozsahu
– oddělení jsou rozdělena podle tříd
– oddělení se nemohou spojovat, děti se nemohou míchat
– vyzvedávání děti probíhá u vchodu na dvoře školy

Prezenční výuka

– žáci mají obědy na příslušný týden přihlášené
– v případě, že o oběd nemáte zájem, je nutné oběd odhlásit
– žáci obědvají ve školní jídelně
– v jídelně je vždy pouze jedna třída, třídy se v jídelně nepotkávají
– u stolu sedí vždy pouze dva žáci

Distanční výuka

– žáci mají obědy na příslušný týden odhlášené
– pokud máte o oběd zájem, je nutné oběd přihlásit
– obědy si můžete vyzvednout u vchodu do kuchyně z parkoviště
– obědy se vydávají od 12.00 do 13.00
– obědy jsou v zatavených plastových krabičkách
– oběd si nemůže vyzvedávat žák nebo zákonný zástupce v karanténě, izolaci nebo nemocný

Nelze přidávat komentáře.
Nadcházející akce
 1. Výběrové řízení do matematických tříd 2024/2025

  23. května v čase 14:00 - 16:00
 2. Den dětí

  3. června
 3. Volby do školské rady

  4. června v čase 15:30 - 19:30
 4. Třídní schůzky

  4. června v čase 16:30 - 18:30
 5. Schůzka rodičů budoucích prvňáčků

  11. června v čase 17:00 - 18:00
 6. Veselé odpoledne

  12. června
 7. Slavnostní rozloučení s 9. ročníky

  19. června