Logo ZŠ Josefa Ressla

Návrat žáků 1. a 2. tříd – 18.11. 2020

Zpátky do školy

Provoz školy od středy 18.11. 2020

  • je povolena přítomnost žáků 1. a 2. ročníků
  • výuka probíhá podle rozvrhu
  • žáci a zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušky
  • je zakázán zpěv a sportovní činnosti

S případnými dotazy nás můžete kontaktovat buď telefonicky na čísle 734 643 543 nebo na email info@zsjres.cz.

PaedDr. Světlana Divecká

ředitelka školy

Školní družina

  • provoz školní družiny probíhá v plném rozsahu včetně ranní družiny
  • třídní kolektivy zůstávají neměnné i v době pobytu ve školní družině
  • příchod a vyzvedávání dětí probíhá jako za běžného režimu

Školní jídelna

  • stravování ve školní jídelně bude pro žáky 1. a 2. ročníku zajištěno jako při běžné školní docházce
  • obědy jsou všem dětem 1. a 2. ročníku přihlášeny, pokud nemáte o oběd zájem, je nutné oběd odhlásit
Nelze přidávat komentáře.
Nadcházející akce

V tuto chvíli nejsou k dispozici žádné nadcházející akce.