Logo ZŠ Josefa Ressla

Mgr. Kateřina Ficková

Emoji - Kateřina Ficková

Jmenuji se Kateřina Ficková a od září 2014 působím na naší škole. Pracuji jako člen týmu Školního poradenského pracoviště. Poskytuji komplexní služby žákům, jejich rodičům a pedagogům dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. O poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních. Vykonávám činnosti poradenské, konzultační, metodické a informační. Při práci se řídím etickými normami své profese. Veškeré informace, které při své práci získám, jsou vázány profesním tajemstvím. Služby školní psycholožky jsou pro žáky, jejich rodiče a pedagogy školy bezplatné.

Pracovní pozice
 • Školní psycholožka
Vyučované předměty
 • Poradenská činnost

“Netrap se tím, co nejde změnit, přijmi to, co je a věř v dobrou budoucnost.”

Žáci

 • Když máte problémy a nevíte, jak je řešit (osobní, rodinné, partnerské,…)
 • Když máte potíže s učením (domácí příprava, styl učení), školním prospěchem
 • Když máte problémy se spolužáky nebo máte pocit, že se k vám někdo ve škole nechová tak, jak by měl
 • Když se děje něco doma
 • Když si zkrátka potřebujete o čemkoli popovídat

Rodiče

 • Konzultace výchovných, výukových, osobnostních a rodinných obtíží dítěte a hledání jejich řešení (otázky vhodného vedení dítěte,…)
 • Kontakt na další odborná pracoviště (psychiatr, klinický psycholog, Pedagogicko-psychologická poradna, Středisko výchovné péče apod.)
 •  jakékoli další téma týkající se dítěte

Kontaktní informace

Telefon

+420 466 303 971
+420 734 643 543

Kabinet

Kabinet výchovného poradenství
v přízemí

Konzultační hodiny

Pondělí, úterý, středa (po domluvě)

Konzultaci je možné si sjednat emailem nebo telefonicky nebo osobně v konzultačních hodinách.

Pedagogové

  • Poradenství při výchovných a výukových potížích s žáky
  • Práce se třídami (dg. sociálního klimatu, skupinové práce)
  • Spolupráce na preventivních programech
  • Osobní poradenství
  • Hospitace ve třídách – za účelem podpory fungování třídních kolektivů a rozvoje žáků v oblasti mezilidských vztahů a sociálně-komunikačních dovedností

 

 

Veřejné materiály
Materiály přístupné
po přihlášení
Nadcházející akce
 1. 2.A – Beseda v Krajské knihovně v Pardubicích – pohádky

  8. prosince v čase 9:30 - 11:30
 2. Vánoční prázdniny

  23. 12. 2021 - 2. 1. 2022
 3. Předávání vysvědčení

  31. 1. 2022 v čase 8:00 - 17:00
 4. Pololetní prázdniny

  4. 2. 2022
 5. Expedice Čenkovice 21.2. – 26.2. 2022 (pro 8.ročníky)

  21. 2. 2022 - 26. 2. 2022
 6. Jarní prázdniny

  28. 2. 2022 - 4. 3. 2022
 7. Velikonoční prázdniny

  14. 4. 2022
 8. Předávání vysvědčení

  30. 6. 2022