Logo ZŠ Josefa Ressla

Mgr. Kateřina Ficková

Emoji - Kateřina Ficková

Jmenuji se Kateřina Ficková a od září 2014 působím na naší škole. Pracuji jako člen týmu Školního poradenského pracoviště. Poskytuji komplexní služby žákům, jejich rodičům a pedagogům dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. O poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních. Vykonávám činnosti poradenské, konzultační, metodické a informační. Při práci se řídím etickými normami své profese. Veškeré informace, které při své práci získám, jsou vázány profesním tajemstvím. Služby školní psycholožky jsou pro žáky, jejich rodiče a pedagogy školy bezplatné.

Pracovní pozice
 • Školní psycholožka
Vyučované předměty
 • Poradenská činnost

„Netrap se tím, co nejde změnit, přijmi to, co je a věř v dobrou budoucnost.“

Žáci

 • Když máte problémy a nevíte, jak je řešit (osobní, rodinné, partnerské,…)
 • Když máte potíže s učením (domácí příprava, styl učení), školním prospěchem
 • Když máte problémy se spolužáky nebo máte pocit, že se k vám někdo ve škole nechová tak, jak by měl
 • Když se děje něco doma
 • Když si zkrátka potřebujete o čemkoli popovídat

Rodiče

 • Konzultace výchovných, výukových, osobnostních a rodinných obtíží dítěte a hledání jejich řešení (otázky vhodného vedení dítěte,…)
 • Kontakt na další odborná pracoviště (psychiatr, klinický psycholog, Pedagogicko-psychologická poradna, Středisko výchovné péče apod.)
 •  jakékoli další téma týkající se dítěte

Kontaktní informace

Telefon

+420 466 303 971
+420 734 643 543

Konzultační hodiny

Pondělí, úterý, středa (po domluvě)

Konzultaci je možné si sjednat emailem nebo telefonicky nebo osobně v konzultačních hodinách.

  Pedagogové

   • Poradenství při výchovných a výukových potížích s žáky
   • Práce se třídami (dg. sociálního klimatu, skupinové práce)
   • Spolupráce na preventivních programech
   • Osobní poradenství
   • Hospitace ve třídách – za účelem podpory fungování třídních kolektivů a rozvoje žáků v oblasti mezilidských vztahů a sociálně-komunikačních dovedností

   

   

  Veřejné materiály
  Materiály přístupné
  po přihlášení
  Nadcházející akce
  1. Výběrové řízení do matematických tříd 2024/2025

   23. května v čase 14:00 - 16:00
  2. Den dětí

   3. června
  3. Volby do školské rady

   4. června v čase 15:30 - 19:30
  4. Třídní schůzky

   4. června v čase 16:30 - 18:30
  5. Schůzka rodičů budoucích prvňáčků

   11. června v čase 17:00 - 18:00
  6. Veselé odpoledne

   12. června
  7. Slavnostní rozloučení s 9. ročníky

   19. června