Logo ZŠ Josefa Ressla

Volby do školské rady

Logo školy

Ředitelka ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 vyhlašuje volby zákonných zástupců žáků do školské rady na 4. 6. 2024 od 15.30.00h do 19.30h.

Volba probíhá formou tajného hlasování. Volič (zákonný zástupce žáka) označí na volebním lístku křížkem 2 kandidáty, pro kterého hlasuje. Na volná místa je možné doplnit vlastní návrh. Na platném volebním lístku mohou být označeni nejvíce 2 zvolení kandidáty.

Volební lístek můžete vložit v uvedený den do urny ve vestibulu školy.

Za člena školské rady je zvolen kandidát, který získal nejvyšší počet hlasů. V případě rovnosti počtu hlasů rozhoduje los.

PaedDr. Světlana Divecká

ředitelka školy

Nelze přidávat komentáře.
Nadcházející akce
 1. Výběrové řízení do matematických tříd 2024/2025

  23. května v čase 14:00 - 16:00
 2. Den dětí

  3. června
 3. Volby do školské rady

  4. června v čase 15:30 - 19:30
 4. Třídní schůzky

  4. června v čase 16:30 - 18:30
 5. Schůzka rodičů budoucích prvňáčků

  11. června v čase 17:00 - 18:00
 6. Veselé odpoledne

  12. června
 7. Slavnostní rozloučení s 9. ročníky

  19. června