Logo ZŠ Josefa Ressla

Zápis do 1. ročníku základních škol pro školní rok 2023-2024

středa 19.4.2023 a čtvrtek 20.4.2023 od 13:00 hod do 18:00 hod

 • Zapsány mohou být všechny děti narozené od 1.9.2016 do 31.8.2017.
 • Děti narozené od 1.9.2017 do 31.12.2017 mohou být zapsány na základě žádosti rodičů po předložení odborného vyjádření školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC).
 • Děti narozené od 1.1.2018 do 30.6.2018 mohou být zapsány na základě žádosti rodičů po předložení odborného vyjádření školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC) a odborného dětského lékaře.
 • Rodiče při zápisu předloží svůj občanský průkaz, rodný list dítěte a doklad o trvalém bydlišti, cizinci svůj cestovní pas s vyznačeným režimem pobytu. Pokud se jedná o dítě svěřené do péče jiné osoby, je nutno předložit soudní rozhodnutí.
 • O přijetí nerozhoduje pořadí, v jakém se rodiče s dítětem k zápisu dostaví.
 • K zápisu se musí dostavit i ti rodiče, kteří chtějí pro své dítě žádat odklad školní docházky. K žádosti o odklad je třeba doložit odborné vyjádření školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC) a odborného lékaře nebo dětského klinického psychologa.
 • K zápisu se musí dostavit i rodiče s dětmi, kterým byla odložena školní docházka při loňském zápisu.
 • Seznam dětí přijatých do 1. tříd ve školním roce 2023-24 bude zveřejněn u vchodu do školy a na internetových stránkách školy (přidělená registrační čísla) nejpozději do 10.5.2023. Písemný doklad o přijetí dítěte ke školnímu vzdělávání si mohou rodiče vyzvednout po tomto datu ve škole.
 • V případě nepřijetí dítěte budou rodiče vždy informováni písemně.
 • Pro děti – cizince, kteří mají vízum dočasné ochrany, bude vypsán zvláštní zápis.

POSTUP

 1. FÁZE

VYPLNĚNÍ ŽÁDOSTI O PŘIJETÍ NEBO ŽÁDOSTI O DOKLAD

aplikace pro vyplnění žádosti bude spuštěna 20.3.2023

vše potřebné najdete ve webové aplikaci https://zapisyzs.pardubice.eu

pokud nemáte přístup k internetu nebo k tiskárně, můžete využít podpory Magistrátu města Pardubic, oddělení školství, Pernštýnské nám. 1 nebo se stavit u nás ve škole po předchozí domluvě na tel. čísle 734 643 543

 1. FÁZE

ZÁPIS VE ŠKOLE

19.4.2023 – 20.4.2023

 • o v těchto dnech bude probíhat „klasický zápis“ žáků v naší škole
 • o zákonní zástupci s budoucím prvňáčkem přijdou k zápisu v uvedených dnech do školy
 • o při zápisu je dítěti dána možnost, aby předvedlo své schopnosti, v žádném případě není zkoušeno a testováno
 • o v aplikaci https://zapisyzs.pardubice.eu je možné si zarezervovat konkrétní termín

v případě, že zákonní zástupci nemohou nebo nechtějí přijít k zápisu přímo do školy, mohou zvolit náhradní způsob doručení žádosti o přijetí:

 • poslat do datové schránky školy – pduhmt9
 • poslat poštou na adresu ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258, Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice
 • donést osobně ve dnech 19.4. a 20.4.2023 od 13.00h do 18.00h
 1. FÁZE

VYHODNOCOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ

oficiální vyvěšení výsledků nejdříve od 10.5.2023

Kritéria ZŠ Josefa Ressla
Desatero pro rodiče
Školský zákon
Informace k zápisu do 1. tříd 2023/2024
Tisk
Průběh zápisu do 1. tříd 2023/2024
Tisk
Doporučená publikace – pracovní sešit pro předškoláky
Doporučená publikace