Logo ZŠ Josefa Ressla

Zápis do 1. ročníku základních škol pro školní rok 2022-2023

Mimořádný zápis do základního vzdělávání

Počet volných míst na ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 = 5.

Žádost o přijetí – CZ, UKR
Plakat – CZ, UKR
Žádost o odklad – CZ, UKR

Vážení rodiče, milí budoucí prvňáčci,

zápis do 1.tříd proběhne ve dnech 20. a 21.dubna 2022 (13:00 – 18:00).

Oba dva dny bude přítomna i školní psycholožka, se kterou mají možnost rodiče konzultovat případné nejasnosti.

Co by mělo umět dítě, které se chystá do 1.třídy?

 • své jméno, věk, bydliště
 • strany levá a pravá
 • orientaci v prostoru (dole, nahoře, vpřed, vzad,…)
 • počítání do 5, určení více, méně
 • vyprávění pohádky podle obrázků
 • nakreslit postavu
 • umět jednoduchou básničku, písničku
 • barvy a základní geometrické tvary
 • vytleskávání slabik – rytmizace slov
 • stříhat apod.

Děkujeme všem za spolupráci a těšíme se na nové žáky a jejich rodiče.

středa 20.4. 2022 a čtvrtek 21.4. 2022 od 13:00 hod. do 18:00 hod.

 1. FÁZE

 • VYPLNĚNÍ ŽÁDOSTI O PŘIJETÍ NEBO ŽÁDOSTI O DOKLAD
 • aplikace pro vyplnění žádosti bude spuštěna 1.4. 2022
 • vše potřebné najdete ve webové aplikaci https://zapisyzs.pardubice.eu
 • pokud nemáte přístup k internetu nebo k tiskárně, můžete využít podpory Magistrátu města Pardubic, oddělení školství, Pernštýnské nám. 1 nebo se stavit u nás ve škole po předchozí domluvě na tel. čísle +420 734 643 543
 1. FÁZE

 • ZÁPIS VE ŠKOLE – 20.4. 2022 – 21.4. 2022
 • v těchto dnech bude probíhat „klasický zápis“ žáků v naší škole
 • zákonní zástupci s budoucím prvňáčkem přijdou k zápisu v uvedených dnech do školy
 • při zápisu je dítěti dána možnost, aby předvedlo své schopnosti, v žádném případě není zkoušeno a testováno
 • v aplikaci https://zapisyzs.pardubice.eu je možné si zarezervovat konkrétní termín

 V případě, že zákonní zástupci nemohou nebo nechtějí přijít k zápisu přímo do školy, mohou zvolit náhradní způsob doručení žádosti o přijetí:

 • poslat do datové schránky školy – pduhmt9
 • poslat poštou na adresu ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258, Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice
 • donést osobně ve dnech 20.4. a 21.4. 2022 od 13.00 hod. do 18.00 hod.
 1. FÁZE

 • VYHODNOCOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ
 • oficiální vyvěšení výsledků nejdříve od 6.5. 2022

Obecné informace

 • Zapsány mohou být všechny děti narozené od 1.9.2015 do 31.8.2016.
 • Děti narozené od 1.9.2016 do 31.12.2016 mohou být zapsány na základě žádosti rodičů po předložení odborného vyjádření školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC).
 • Děti narozené od 1.1.2017 do 30.6.2017 mohou být zapsány na základě žádosti rodičů po předložení odborného vyjádření školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC) a odborného dětského lékaře.
 • Rodiče při zápisu předloží svůj občanský průkaz, rodný list dítěte a doklad o trvalém bydlišti, cizinci svůj cestovní pas s vyznačeným režimem pobytu. Pokud se jedná o dítě svěřené do péče jiné osoby, je nutno předložit soudní rozhodnutí.
 • O přijetí nerozhoduje pořadí, v jakém se rodiče s dítětem k zápisu dostaví.
 • K zápisu se musí dostavit i ti rodiče, kteří chtějí pro své dítě žádat odklad školní docházky. K žádosti o odklad je třeba doložit odborné vyjádření školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC) a odborného lékaře nebo dětského klinického psychologa.
 • K zápisu se musí dostavit i rodiče s dětmi, kterým byla odložena školní docházka při loňském zápisu.
 • Seznam dětí přijatých do 1. tříd ve školním roce 2022-23 bude zveřejněn u vchodu do školy a na internetových stránkách školy (přidělená registrační čísla) nejpozději do 6.5.2022. Písemný doklad o přijetí dítěte ke školnímu vzdělávání si mohou rodiče vyzvednout po tomto datu ve škole.
 • V případě nepřijetí dítěte budou rodiče vždy informováni písemně.
Desatero pro rodiče
Školský zákon
Informace k zápisu do 1. tříd 2021/2022
Tisk
Průběh zápisu do 1. tříd 2021/2022
Tisk