Logo ZŠ Josefa Ressla

Zápis do 1. ročníku základních škol pro školní rok 2021-2022

ZÁKLADNÍ INFORMACE

 • Zapsány mohou být všechny děti narozené od 1.9.2014 do 31.8.2015.
 • Děti narozené od 1.9.2015 do 31.12.2015 mohou být zapsány na základě žádosti rodičů po předložení odborného vyjádření školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC).
 • Děti narozené od 1.1.2016 do 30.6.2016 mohou být zapsány na základě žádosti rodičů po předložení odborného vyjádření školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC) a odborného dětského lékaře.
 • Zápis probíhá online ve třech etapách – viz přiložený postup zápisu.
 • Žádost o přijetí nebo o odklad najdete ve webové aplikaci https://zapisyzs.pardubice.eu.
 • Rodiče při zápisu předloží svůj občanský průkaz a rodný list dítěte, cizinci svůj cestovní pas s vyznačeným režimem pobytu. Pokud se jedná o dítě svěřené do péče jiné osoby, je nutno předložit soudní rozhodnutí.
 • O přijetí nerozhoduje pořadí, v jakém se rodiče s dítětem k zápisu dostaví.
 • K zápisu se musí dostavit i ti rodiče, kteří chtějí pro své dítě žádat odklad školní docházky. K žádosti o odklad je třeba doložit odborné vyjádření školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC) a odborného lékaře nebo dětského klinického psychologa.
 • K zápisu se musí dostavit i rodiče dětí, kterým byla odložena školní docházka při loňském zápisu.
 • Seznam dětí přijatých do 1. tříd ve školním roce 2021-22 bude zveřejněn u vchodu do školy a na internetových stránkách školy (registrační číslo přihlášky) nejdříve od 10.5.2021. Písemný doklad o přijetí dítěte ke školnímu vzdělávání si mohou rodiče vyzvednout po tomto datu ve škole.
 • V případě nepřijetí dítěte budou rodiče vždy informováni písemně.
 • Pro školní rok 2021-2022 budeme otevírat 2 první třídy (44 žáků).
 • V případě zlepšení epidemiologické situace počítáme s organizací

PRŮBĚH ZÁPISU DO 1. ROČNÍKU ZÁKLADNÍCH ŠKOL PRO ŠKOLNÍ ROK 2021-2022

 1. FÁZE:

VYPLNĚNÍ ŽÁDOSTI O PŘIJETÍ NEBO ŽÁDOSTI O DOKLAD

1.4.2021 – 23.4.2021

 • vše potřebné najdete ve webové aplikaci https://zapisyzs.pardubice.eu
 • pokud nemáte přístup k internetu nebo k tiskárně, můžete využít podpory Magistrátu města Pardubic, oddělení školství, Pernštýnské nám. 1 nebo se stavit u nás ve škole po předchozí domluvě na tel. čísle +420 734 643 543

 2. FÁZE:

SBĚR ŽÁDOSTÍ VE ŠKOLE

19.4.2021 – 23.4.2021

Vzhledem k současné epidemiologické situaci je možné žádost doručit následujícím způsobem:

 • poslat do datové schránky školy – pduhmt9
 • poslat poštou na adresu ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258, Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice
 • vhodit do schránky na budově školy u vchodu do školní kuchyně na parkovišti
 • donést osobně ve dnech 21.4. a 22.4.2021 od 13.00h do 16.00h

3. FÁZE:

VYHODNOCOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ

Oficiální vyvěšení výsledků nejdříve od 10.5.2021

Desatero pro rodiče
Školský zákon
Informace k zápisu do 1. tříd 2021/2022
Tisk
Průběh zápisu do 1. tříd 2021/2022
Tisk