Logo ZŠ Josefa Ressla

Výběrové řízení do matematické třídy 2021

Pokyny pro výběrové řízení 2021

Výběrové řízení do 6. tříd s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů se bude konat pro žáky současných 5. tříd ve čtvrtek 20.5. 2021 od 14:00 hodin v ZŠ Pardubice, Josefa Ressla  2258.

Na výběrové řízení se můžete dostavit i bez předchozího přihlášení. (registrace ve vestibulu školy od 13.45 hodin)

Žáci naší školy konají výběrové řízení v době vyučování a termín jim bude upřesněn s ohledem na rotační výuku.

 Obsah výběrového řízení

  • didaktické testy z matematiky – pomůcky na rýsování, psací potřeby
  • všeobecný test znalostí

Bližší informace získáte na telefonním čísle +420 734 643 543, +420 466 303 971, e-mail : info@zsjres.cz

Pro zachování bezpečnosti dětí, prosíme o potvrzení o negativním testu na COVID 19, v případě, že nemáte test, otestujeme na místě od 13:30 hodin AG testem.

Žáci naší školy jsou testovány v rámci výuky.

Vzorové úlohy
z matematiky
Leták pro žáky naší školy
Leták pro žáky z jiných škol

Matematické třídy s dlouholetou tradicí

  • V letošním školním roce se již po 35. otevřely v ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 třídy s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů.
  • První třída byla zřízena pro žáky 5. ročníků tehdy v ZŠ Hakenova z rozhodnutí ministerstva školství ve školním roce 1981-82 a měla 29 žáků. Z dokumentů z tohoto období vyplývá, že výuka byla zaměřena na rozvoj logického myšlení, experimentální objevování a samostatnou práci žáků v nové zrekonstruovaných učebnách chemie a fyziky.
  • Za 35 let se hodně věcí změnilo, ale tradici kvalitního vzdělávání žáků si škola udržuje do současné doby. Správný směr výuky dokládají úspěchy našich žáků v různých soutěžích a olympiádách a jejich snadný přechod na gymnázia a průmyslové školy.
  • Škola si toto výročí připomněla v říjnu letošního roku soutěží plnou kvízů, hlavolamů a logických problémů. Svoje síly v této soutěži změřili žáci matematických tříd ze ZŠ nadp. Eliáše a ZŠ Josefa Ressla.
  • Co tedy popřát matematickým třídám do dalších let? Zvídavé a aktivní žáky, kvalitní učitele a přízeň široké veřejnosti.
  • Virtuální prohlídka školy
  • Výuka probíhá v nově rekonstruovaných učebnách chemie a fyziky.