Logo ZŠ Josefa Ressla

Provoz školy od 4.1. 2021 – pokyny pro 1. a 2. ročníky

Online výuka

Provoz školy od 4.1.2021 – pokyny pro 1. a 2. ročníky

– je povolena přítomnost žáků 1. a 2. ročníků
– výuka probíhá podle rozvrhu
– žáci a zaměstnanci mají povinnost nosit roušky
– je zakázán zpěv a sportovní činnosti

Školní družina

– provoz školní družiny probíhá v plném rozsahu včetně ranní družiny pro žáky 1. a 2. ročníků
– třídní kolektivy zůstávají neměnné i v době pobytu dětí ve školní družině
– příchod a vyzvedávání dětí probíhá jako při běžném režimu

Školní jídelna

– stravování ve školní jídelně bude pro žáky 1. a 2. ročníku zajištěno jako při běžné docházce
– obědy jsou všem dětem 1. a 2. ročníku přihlášeny, pokud nemáte o oběd zájem, je nutné oběd odhlásit

S případnými dotazy nás můžete kontaktovat buď telefonicky na čísle +420 734 643 543 nebo na emailu info@zsjres.cz

Nelze přidávat komentáře.