Logo ZŠ Josefa Ressla

Organizace výuky od 30.11. 2020

Zpátky do školy

Organizace výuky od 30.11. 2020

První stupeň

 • prezenční výuka ve všech ročnících
 • výuka ve všech ročnících podle rozvrhu
 • ŠD provoz včetně ranní družiny
 • přihlašování a odhlašování obědů v běžném režimu

 

Druhý stupeň

 • 9. ročníky – prezenční výuka v plném rozsahu podle rozvrhu
 • 8.A, 8.B, 8.C, 6.A – prezenční výuka v plném rozsahu podle rozvrhu v týdnech:

30.11. – 4.12. 2020

14.12.- 18.12. 2020

 • 7.A, 7.B, 7.C, 6.B – prezenční výuka v plném rozsahu podle rozvrhu v týdnech:

7.12. – 11.12. 2020

21.12. – 22.12. 2020

Třídy v týdnu s prezenční výukou

 • pracují podle rozvrhu s drobnými úpravami (předají TU)
 • přihlašování a odhlašování obědů v běžném režimu

Třídy v týdnu s distanční výukou

 • pracují v Google učebnách a online hodinách, rozvrh online hodin bude upraven
 • obědy si musí žáci v případě zájmu přihlásit, obědy si budou vyzvedávat v krabičkách v přesně vymezeném čase a místě

V případě změny epidemiologické situace dojde i k úpravě docházky.

 

PaedDr. Světlana Divecká

ředitelka školy

Usnesení vlády č. 1199
Pravidla
Provoz škol
Nelze přidávat komentáře.
Nadcházející akce

V tuto chvíli nejsou k dispozici žádné nadcházející akce.