Logo ZŠ Josefa Ressla

Informace pro nástup žáků 9. ročníků

Pracovní prostředí

Vážení rodiče,
v souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 je od 11. 5. umožněna osobní přítomnost žáků 9. ročníků pro účely přípravy na přijímací zkoušky.
Vzdělávací aktivity budeme realizovat pro skupiny žáků, které mohou být tvořeny pouze žáky 9. ročníků za těchto podmínek:

 • maximální počet žáků ve skupině je 15,
 • složení skupin je neměnné po celou dobu, o zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitelka školy, žáka nelze zařadit do školní skupiny později než k 11. 5. 2020,
 • obsahem je učivo z předmětů přijímací zkoušky, cílem je příprava na přijímací zkoušku.

Časový rozsah a organizace
Podle počtu žáků, kteří budou na konzultace docházet, bude výuka v jednotlivých skupinách probíhat podle následujícího časového harmonogramu:

8.00 – 11.40
8.15 – 11.55
8.30 – 12.10
8.45 – 12.25
Přestávky budou zařazovány vždy po 45 minutách.

Školní stravování – žáci si mohou přinést vlastní stravu, stravování ve školní jídelně nebude zajištěno.

Konzultace budou probíhat pouze do termínu konání jednotné přijímací zkoušky.

Při příchodu na první konzultaci je nutné odevzdat podepsané čestné prohlášení.

Čestné prohlášení
o neexistenci virového onemocnění
Informace pro rodiče
9. ročníků
Ochrana zdraví a provozu školy
do konce školního roku

Vybíráme důležité body, které byste neměli přehlédnout

 • dodržování odstupů 2 m
 • všichni žáci i zaměstnanci nosí v prostorách školy roušku
 • každý žák má na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky
 • žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování (po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka) je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy
 • nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit
 • pokud žák vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, je nutné umístit jej do samostatné místnosti a kontaktovat zákonné zástupce žáka s ohledem na okamžité vyzvednutí žáka. O podezření informuje škola spádovou hygienickou stanici. Ostatní žáky je pak vhodné umístit do jiné místnosti nebo změnit aktivitu na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného žáka. Doporučuje se, aby škola měla bezkontaktní teploměr k měření tělesné teploty.

Prosím Vás touto cestou o informaci, zda se Váš syn nebo Vaše dcera bude konzultací pro žáky 9. ročníků účastnit. Do emailu uveďte celé jméno a příjmení Vašeho syna/dcery.

Zašlete nám také negativní odpověď, abychom věděli, že jste informace obdrželi.

Informaci prosím zašlete na email info@zsjres.cz do 7.5.2020 (čtvrtek) do 10.00h.

V případě účasti vašeho syna/dcery na konzultacích obdržíte ve čtvrtek 7.5.2020 přesné pokyny k příchodu na první konzultaci.

Žáci budou seznámeni s pravidly před zahájením konzultací dne 11.5.2020.
Děkuji a přeji klidné dny
PaedDr. Světlana Divecká

Nelze přidávat komentáře.
Nadcházející akce
 1. Zápisy do 1.tříd 2024/2025

  17. dubna v čase 13:00 - 18:00
 2. Zápisy do 1.tříd 2024/2025

  18. dubna v čase 13:00 - 18:00
 3. Výběrové řízení do matematických tříd 2024/2025

  23. května v čase 14:00 - 16:00
 4. Den dětí

  3. června
 5. Třídní schůzky

  4. června v čase 16:30 - 18:30
 6. Schůzka rodičů budoucích prvňáčků

  11. června v čase 17:00 - 18:00
 7. Veselé odpoledne

  12. června
 8. Slavnostní rozloučení s 9. ročníky

  19. června