Logo ZŠ Josefa Ressla

Informace pro nástup žáků 1. stupně

Zpátky do školy

Vážení rodiče,
od 25.5.2020 je možná osobní přítomnost žáků 1.-5. ročníku ZŠ při vzdělávacích aktivitách formou školních skupin.

Pravidla pro tvorbu skupin
 • maximální počet žáků ve skupině je 15 (nelze zaručit, že Vaše dítě bude zařazeno do skupiny třídní učitelky),
 • skupiny mohou být tvořeny z žáků různých ročníků a tříd,
 • složení skupin je neměnné po celou dobu, o zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitelka školy, žáka nelze zařadit do školní skupiny později než k 25. 5. 2020.
Časový rozsah a důležité body organizace
 • Vzdělávací aktivity jsou organizovány pravidelně každý pracovní den.
 • Docházka je evidována, nezapočítává se do celkové absence za pololetí.
 • Ranní družina není organizována.
 • Podle počtu žáků, kteří budou vzdělávacích aktivit účastnit, bude stanoven časový harmonogram.
 • Vzhledem k tomu, že nelze zajistit stravování ve vhodném časovém úseku, školní stravování nebude zajištěno. Žáci si budou nosit vlastní stravu.

Při příchodu do školy dne 25.5.2020 je nutné odevzdat podepsané čestné prohlášení.

Čestné prohlášení
o neexistenci virového onemocnění
Informace pro rodiče
1. stupně
Ochrana zdraví a provozu školy
do konce školního roku

Vybíráme důležité body, které byste neměli přehlédnout

 • dodržování odstupů 2 m
 • všichni žáci i zaměstnanci nosí v prostorách školy roušku
 • každý žák má na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky
 • žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování (po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka) je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy
 • nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit
 • pokud žák vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, je nutné umístit jej do samostatné místnosti a kontaktovat zákonné zástupce žáka s ohledem na okamžité vyzvednutí žáka. O podezření informuje škola spádovou hygienickou stanici. Ostatní žáky je pak vhodné umístit do jiné místnosti nebo změnit aktivitu na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného žáka. Doporučuje se, aby škola měla bezkontaktní teploměr k měření tělesné teploty.
Prosím Vás touto cestou o následující informace
 • jméno a příjmení žáka
 • bude x nebude se výuky účastnit

kdy si budete syna/dceru ze školy osobně vyzvedávat
12.00
13.00
14.00
15.00
16.00

Zašlete nám také negativní odpověď, abychom věděli, že jste informace obdrželi.

Informaci prosím posílejte na email (email třídní učitelky) do 15.5.2020 (pátek) do 10.00h.

V případě účasti Vašeho syna/dcery na vzdělávacích aktivitách obdržíte v pondělí 18.5.2020 přesné pokyny.

Žáci budou seznámeni s pravidly 25.5.2020.

Děkujeme a přejeme klidné dny
PaedDr. Světlana Divecká

Nelze přidávat komentáře.
Nadcházející akce
 1. Výběrové řízení do matematických tříd 2024/2025

  23. května v čase 14:00 - 16:00
 2. Den dětí

  3. června
 3. Volby do školské rady

  4. června v čase 15:30 - 19:30
 4. Třídní schůzky

  4. června v čase 16:30 - 18:30
 5. Schůzka rodičů budoucích prvňáčků

  11. června v čase 17:00 - 18:00
 6. Veselé odpoledne

  12. června
 7. Slavnostní rozloučení s 9. ročníky

  19. června