Logo ZŠ Josefa Ressla

Informace k týdnu od 1. – 4. 9. 2020 – harmonogram

Školní potřeby
Nástup do školy 1.9. 2020 
 • 8:00 hod. – žáci 1. a 2. stupně
 • 1.A, 1.B –  8:10 hod před hlavní budovou školy – slavnostní zahájení, přivítání
 • Výuka probíhá pouze 1. vyučovací hodinu
Prvňáčci
 • 2.9. 2020 – vyučování pouze do 10.00 hod.
 • 3.9. 2020 –  vyučování do 10.45 hod.
 • 4.9. 2020 – vyučování do 11.40 hod.
První a druhý stupeň
 • od 2.9. do 4. 9. 2020
 • První stupeň  – vyučování od 1.- 4. hodiny (během 4. hodiny oběd)
 • Druhý stupeň – vyučování od 1. – 5. hodiny (během 5. hodiny oběd)
Ve vyučování proběhne
 • poučení o bezpečnosti, seznámení se školním řádem, výměna učebnic, prodej sešitů, třídnické práce, …
 • 1.9. 2020 žáci se nemusí přezouvat !
 • Podrobné informace na další dny dostanou žáci od svých třídních učitelů.
Nelze přidávat komentáře.