Logo ZŠ Josefa Ressla

Halloween – 31.10.2022

Halloween

Dne 31.10. je v anglicky mluvících zemích den oslav svátku Halloweenu a stejně tak i na naší škole se v rámci výuky angličtiny snažíme tento den dětem přiblížit. V tomto školním roce jsme si pro děti na 1.stupni připravili zábavné Halloweenské dopoledne. Za všechny vyučující angličtiny bych chtěla moc poděkovat žákům tříd 9.A a 9.B a to nejen za nastudování krátké pohádky The Big Pumpkin, ale také za pomoc s vlastní realizací jednotlivých aktivit a za krásný přístup k těm nejmladším žáčkům naší školy.

Fotogalerie
Fotogalerie – Halloween
Nelze přidávat komentáře.