Logo ZŠ Josefa Ressla

Cena obědů od 1.9. 2022

Ilustrace kuchaře

Vážení rodiče,

po vyhodnocení současné situace na trhu potravin jsme bohužel nuceni od 1.9.2022 zvýšit cenu školních obědů.

Cena obědů (platné od 1. září 2022)

Věk                     Cena za oběd               Měsíční záloha (20 pracovních dnů)

7-10                              30,- Kč                                          600,- Kč

11-14                            34,- Kč                                          680,- Kč

15 a více                       38,- Kč                                          760,- Kč

Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, podle toho, jakého věku v daném školním roce dosáhnou. Školní rok trvá 1. 9. – 31. 8. – dle Vyhlášky o školním stravování 107/2005.

Pokud tedy Vaše dítě dovrší v daném školním roce 11 nebo 15 let, bude platit od měsíce září celý rok zálohu ve vyšší věkové kategorii.

Děkuji za pochopení

Světlana Divecká

Nelze přidávat komentáře.