Logo ZŠ Josefa Ressla

“Bubnovačka”

Buben

Jsme škola, která se jednoznačně staví za názor, že násilí na dětech ať už v jakékoliv formě, není v pořádku. Pokud by se ve společnosti ustálila forma nulové tolerance k násilí na dětech, věříme, že je šance na snížení počtu ohrožených dětí a jejich zdravého vývoje. Právě proto se přidáváme k akci konané 18.11.2022 s názvem „Bubnovačka“. Naším hlavním počinem účasti na této akci je, aby děti nebyly neviditelné oběti domácího násilí, ale aby je bylo vidět i slyšet.

Nelze přidávat komentáře.