Logo ZŠ Josefa Ressla

Adaptační kurz 6. ročníků

Spolupráce
Vzhledem k epidemiologické situaci bude letos adaptační kurz probíhat v areálu školy
(pondělí 14.září ve třídách, v úterý 15. září v novém sportovním areálu školy).
S dětmi budou pracovat kromě třídních učitelek také školní psycholožka, výchovná poradkyně a metodička prevence.
Podrobnější informace obdrží rodiče žáků 6.tříd na třídní schůzce.
Mgr.Gita Macháčková
Nelze přidávat komentáře.
Nadcházející akce
 1. Vánoční jarmark

  6. prosince v čase 16:00 - 18:00
 2. Vánoční prázdniny

  23. 12. 2023 - 2. 1. 2024
 3. Třídní schůzky

  9. 1. 2024 v čase 16:30 - 18:30
 4. Pololetní vysvědčení

  31. 1. 2024
 5. Pololetní prázdniny

  2. 2. 2024
 6. Společenský večer ZŠ J. Ressla

  1. 3. 2024
 7. Jarní prázdniny

  11. 3. 2024 - 17. 3. 2024
 8. Velikonoční prázdniny

  28. 3. 2024
 9. Třídní schůzky

  16. 4. 2024 v čase 16:30 - 18:30
 10. Den dětí

  3. 6. 2024